Nieuws

s

Aanpassingen in Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

Salarisadministratie | 07-04-2017 | Handboek Loonheffingen

Op 7 april publiceerde de Belastingdienst een vierde uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2017. Daarin staan een paar nieuwe punten en is d...

s

Soms verplicht loon betalen zonder werk

Salarisadministratie | 30-03-2017 | Handboek Loonheffingen

Het normale loon dat werkgevers aan werknemers uitbetalen voor hun verrichte werk, heet loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Er zijn ech...

s

Premies werknemersverzekeringen bij nabetalingen

Salarisadministratie | 06-03-2017 | Handboek Loonheffingen

In het Handboek Loonheffingen 2017 is voor het eerst een passage opgenomen die op een rijtje zet hoe uw organisatie met de premies werknemer...

s

Handboek Loonheffingen 2017 met register

Salarisadministratie | 28-02-2017 | Handboek Loonheffingen

Zoals ieder jaar heeft Rendement een alfabetisch trefwoordenregister samengesteld voor het Handboek Loonheffingen 2017. U kunt het Handboek...

s

S&O-verklaring overdragen is nu mogelijk

Salarisadministratie | 06-02-2017 | Personeelssubsidies

Sinds 1 januari 2017 kunnen organisaties de Speur- en Ontwikkelingswerk-verklaring (S&O-verklaring) overdragen aan een andere organisatie. D...

s

DET essentieel voor bijtelling privégebruik auto

Salarisadministratie | 09-01-2017 | Auto van de zaak

In uitgave 3 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 is aangegeven dat per 2017 voor de bijtelling privégebruik auto de zogenoemde datum van e...

bv

Gebruikelijk loon naar € 45.000 in 2017

Ondernemen | 19-12-2016 | Gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders stijgt in 2017 naar € 45.000. Het is de eerste stijging van het gebruikelijk loon s...

s

Uitstel sancties Wet DBA in Handboek Loonheffingen

Salarisadministratie | 14-12-2016 | Wet DBA

In het Handboek Loonheffingen 2016 van de Belastingdienst staat sinds kort dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrela...

s

Nieuwe regels in Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

Salarisadministratie | 24-11-2016 | Handboek Loonheffingen

In de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 staan een aantal veranderingen die betrekking hebben op de loonheffingen vanaf 1...

s

Loonstrook: Handboek Loonheffingen of wetboek?

Salarisadministratie | 20-10-2016 | Handboek Loonheffingen

Hoewel de gegevens die op de loonstrook moeten staan, in de nieuwste versie van het Handboek Loonheffingen 2016 aangepast zijn, kan de Belas...