Nieuws

or

Wettelijk adviesrecht OR en PVT bij doorstart

OR | 05-06-2019 | Adviesrecht

Zowel de ondernemingsraad (OR) als de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moeten wettelijk adviesrecht krijgen op een voorgenomen doorstart v...

or

Goed rapporteren is noodzakelijk voor OR

OR | 27-05-2019 | Zakelijke communicatie

De ondernemingsraad (OR) rapporteert regelmatig aan de achterban over de onderwerpen die de raad bezighouden. Aan de andere kant ontvangt de...

or

OR drukt stempel op beleid ziekteverzuim

OR | 01-04-2019 | Re-integratie

De ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke stem in het organisatiebeleid voor ziekteverzuim en preventie. Zo kan de OR kan bij dit belei...

or

GroenLinks wil veto OR op salaris CEO

OR | 18-02-2019 | Instemmingsrecht

In aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten heeft GroenLinks een wetswijziging aangekondigd voor een veto van de OR op het salar...

or

SER licht medezeggenschap pensioen kleine organisatie toe

OR | 18-01-2019 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een handreiking uitgebracht over de zorgplicht bij pensioen voor kleine organisaties. Een belangrijk...

or

Vragen over: een geschil tussen OR en bestuurder

OR | 15-01-2019 | Mediation

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht ondernemingsraad (OR) en bestuurder om met elkaar te overleggen. Als tussen OR en bestuurder...

or

OK gaat bemiddelen tussen gemeente Almelo en OR

OR | 24-12-2018 | Ondernemingskamer (OK)

De Ondernemingskamer (OK) gaat een bemiddelaar sturen naar de gemeente Almelo. De gemeente Almelo en haar ondernemingsraad (OR) zijn hier in...

or

Bestuurder moet OR begroting en meerjarenplan verstrekken

OR | 07-12-2018 | Begroten

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) ten minste tweemaal per jaar financiële informatie over de organisatie verstrekken. De begroting...

or

Gesprek over beloning top per 1 januari 2019 verplicht voor OR grote organisatie

OR | 23-11-2018 | Beloning

Ondernemingsraden van grote ondernemingen zijn per 1 januari 2019 verplicht om met de bestuurder in gesprek te gaan over verschillen in belo...

or

OR is goede partij bij opstellen budget

OR | 09-11-2018 | Budgetteren

Veel organisaties stellen aan het eind van het jaar hun budgetten voor het komende jaar vast. De ondernemingsraad (OR) is serieuze deelnemer...