Nieuws

or

Wat als de bestuurder de OR niet informeert?

OR | 18-05-2022 | Informatierecht

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad het recht op informatie van de organisatie. Als een bestuurder hier onvoldoen...

or

Instemmingsrecht bij beloning (artikel 27, lid 1c WOR)

OR | 09-03-2022 | Instemmingsrecht

Een werkgever is verplicht om gelijkwaardige arbeid gelijkwaardig te belonen. De ondernemingsraad (OR) kan eraan bijdragen dat dit daadwerke...

or

OR kan zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer

OR | 07-02-2022 | Discriminatie

Artikel 28 WOR geeft de ondernemingsraad (OR) onder meer de taak om discriminatie tegen te gaan en diversiteit op de werkvloer te bevorderen...

or

OR moet (scheve) beloningsverhouding op agenda zetten

OR | 10-01-2022 | Beloning

In de eerste week van dit jaar hadden de eerste Nederlandse topbestuurders al het jaarinkomen verdiend waar een werknemer met een minimumloo...

or

Kengetallen bieden OR inzicht in trends organisatie

OR | 22-10-2021 | Werkwijze OR

Voor de ondernemingsraad (OR) is het van belang om zowel de financiële positie als de sociale situatie van de organisatie goed te kennen. Ke...

or

Adviesrecht OR: wanneer is iets ‘belangrijk’?

OR | 11-10-2021 | Adviesrecht

Veel besluiten die ‘belangrijk’ zijn, zijn adviesplichtig volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar wanneer is een besluit...

or

Informatierecht is hoeksteen van OR-praktijk

OR | 24-09-2021 | Informatierecht

De ondernemingsraad (OR) heeft recht op alle informatie die hij redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren. Krijgt de OR ge...

or

Welke OR-commissies zijn er en wat zijn hun taken?

OR | 02-08-2021 | Werkwijze OR

De ondernemingsraad (OR) mag ook niet-leden betrekken bij het OR-werk. Bijvoorbeeld omdat de OR dan efficiënter kan werken of meer expertise...

or

Spelregels van het adviesrecht van de OR

OR | 30-06-2021 | Adviesrecht

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht de bestuurder om de ondernemingsraad (OR) om advies te vragen bij een aantal b...

or

Seksuele intimidatie is actiepunt voor OR

OR | 21-06-2021 | PSA

Ongeveer twee miljoen vrouwen in Nederland krijgen op het werk te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit onderzoek van va...