Nieuws

or

Integriteitsmanager speelt centrale rol bij integriteit

OR | 28-09-2022 | Klokkenluidersregeling

Steeds meer organisaties maken serieus werk van het integriteitsbeleid. Het aanstellen van een integriteitsmanager is daarbij een goede stap...

or

Succesfactoren bij de klokkenluidersregeling

OR | 19-09-2022 | Klokkenluidersregeling

Organisaties met 50 werknemers of meer moeten beschikken over een interne meldprocedure voor vermeende misstanden. In de praktijk gaat er no...

or

Werknemers hebben soms recht op vergetelheid

OR | 07-09-2022 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De ondernemingsraad (OR) moet erop letten dat de werkgever zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van werknemers. Zo mag de werkgever nie...

or

Adviesrecht OR: aandachtspunten fusie

OR | 29-08-2022 | Adviesrecht

Als een ondernemingsraad (OR) een adviesaanvraag krijgt met betrekking tot een fusie, overname of duurzame samenwerking met een andere organ...

or

Instemming OR: bedrijfsmaatschappelijk werk

OR | 05-08-2022 | Instemmingsrecht

De bedrijfsmaatschappelijk werker is gespecialiseerd in werkgerelateerde problemen en conflicten. Verandert er binnen de organisatie iets in...

or

OR heeft invloed op scholing achterban

OR | 15-07-2022 | Opleiding en ontwikkeling

Scholing vergroot de duurzame inzetbaarheid van de achterban en kan ook de productiviteit verhogen. De bestuurder is verplicht om de kennis...

or

Stappenplan SER helpt OR bij bevorderen diversiteit

OR | 16-05-2022 | Discriminatie

Grote bedrijven zijn sinds 1 januari verplicht om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub-)top van de organisatie meer...

or

OR moet alert zijn op signalen ongewenst gedrag

OR | 06-05-2022 | PSA

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat 21% van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar te maken heeft gehad me...

or

Invoering Wet bescherming klokkenluiders weer vertraagd

OR | 25-04-2022 | Klokkenluidersregeling

De invoering van de Wet bescherming klokkenluiders loopt opnieuw vertraging op. Bij de behandeling van het wetsvoorstel had de Tweede Kamer...

or

Rol OR bij harmoniseren arbeidsvoorwaarden

OR | 08-04-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Bij een fusie of bedrijfsovername kan de bestuurder niet om de ondernemingsraad (OR) heen. De Wet op de ondernemingsraden geeft de OR nameli...