Nieuws

f

Maar 36,93% aftrekbaar door aftopping in aangifte IB 2023

Fiscaal | 05-03-2024 | Inkomstenbelasting (IB)

In de jaren voor 2023 is het aftrektarief in de inkomstenbelasting voor bepaalde aftrekposten geleidelijk aan afgetopt. In 2023 is deze oper...

f

Belangrijke fiscale regelingen op de rol voor evaluatie

Fiscaal | 27-02-2024 | Contact met de Belastingdienst

De overheid houdt geregeld fiscale regelingen tegen het licht om te zien of ze nog wel doen wat ze beloven. Dit jaar worden onder meer de re...

f

Aandachtspunten checken aangifte inkomstenbelasting 2023

Fiscaal | 26-02-2024 | Inkomstenbelasting (IB)

Vanaf 1 maart a.s. is de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting (IB) over 2023 te checken en waar nodig aan te passen en aan te vullen. M...

f

Aanpassen verdeling inkomen box 1 mag ook later nog

Fiscaal | 22-02-2024 | Inkomstenbelasting (IB)

Fiscale partners kunnen in hun aangifte inkomstenbelasting (IB) het inkomen verdelen onder elkaar van bepaalde onderdelen zoals het inkomen...

f

Internetverkoper? Dan weet de Belastingdienst u te vinden

Fiscaal | 19-02-2024 | Inkomstenbelasting (IB)

Een internetverkoper die meer dan dertig verkopen doet of een omzet behaalt van meer dan € 2.000 per jaar moet zich realiseren dat het inter...

f

Advocaat-generaal geeft meer richting voor box 3-arrest

Fiscaal | 13-02-2024 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Advocaat-generaal (A-G) Melvin Pauwels adviseert de Hoge Raad om het roemruchte Kerstarrest over box 3 bij te stellen. Volgens de A-G is het...

f

Nederlanders voorstander van simpeler belastingstelsel

Fiscaal | 06-02-2024 | Contact met de Belastingdienst

De meeste Nederlanders willen graag een vereenvoudiging van het belastingstelsel, blijkt uit onderzoek. Maar: bij het afschaffen van specifi...

bv

Deeltijd-commissaris komt onder gebruikelijk loon uit

Ondernemen | 02-02-2024 | Gebruikelijk loon

Een commissaris die maar één commissariaat heeft en daar vier uur in de week mee kwijt is, hoeft voor zijn werk-bv geen rekening te houden m...

f

Apart forfait voor vakantiehuis in box 3 toch geschrapt

Fiscaal | 30-01-2024 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Het kabinet heeft alvast een aantal wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel voor de nieuwe heffing in box 3 van de inkomstenbelasting. D...

f

Percentage banktegoeden box 3 voor 2023 nu definitief

Fiscaal | 29-01-2024 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Demissionair staatssecretaris van Rij heeft de definitieve percentages voor het forfaitair rendement van box 3 over 2023 bekendgemaakt. Voor...