Nieuws

f

Zelfstandigenaftrek gaat helemaal verdwijnen

Fiscaal | 23-01-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

Uit een advies van de commissie onder leiding van oud-topambtenaar Borstlap aan het kabinet blijkt dat de belastingvoordelen voor zelfstandi...

f

Grensbedrag voor gemengde kosten naar € 4.700

Fiscaal | 06-01-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

Ondernemers kunnen kosten van de winst aftrekken om belasting te besparen. Maar naast de categorie puur zakelijke kosten en de privékosten i...

f

De tien best gelezen fiscale berichten van 2019

Fiscaal | 30-12-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

Dat er volgend jaar twee tarieven gaan gelden voor de inkomstenbelasting (IB) is het bericht dat in 2019 het meest gelezen is door de lezers...

f

Wanneer valt fiscaal wat te verwachten in 2020?

Fiscaal | 16-12-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

Uit de fiscale beleidsagenda voor 2020 die minister Hoekstra van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat het wetsvo...

f

Inspecteur is te snel met opvragen informatie

Fiscaal | 26-11-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

Iedere belastingplichtige is verplicht om alle informatie aan te leveren die nodig is voor de belastingheffing. Doet hij dat niet, dan kan d...

f

Minder belasting aftikken? De eindejaarstips helpen u

Fiscaal | 21-11-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

Teveel belasting betalen aan het eind van het jaar wil natuurlijk niemand. Alle fiscale mogelijkheden die de belastingafdracht kunnen drukke...

f

Door Tweede Kamer aangenomen moties Belastingplan 2020

Fiscaal | 18-11-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

Tegelijkertijd met de goedkeuring van het Belastingplan 2020 door de Tweede Kamer hebben deze Kamerleden ook een aantal moties aangenomen di...

f

Belastingplan 2020 aangenomen door Tweede Kamer

Fiscaal | 14-11-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2020. Het plan levert voor particulieren een lastenverlichting op van € 4 miljard. O...

f

Van Hoge Raad mag fiscus gestolen bewijs gebruiken

Fiscaal | 11-11-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

In de tipgeverszaak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wat er in het strafrecht over het bewijs wordt gezegd niet het uitgangspunt moet zijn...

f

Social media-uren tellen niet mee voor urencriterium

Fiscaal | 10-10-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

De uren die een ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) besteedt aan social media tellen niet altijd mee voor het urencriterium. Als deze...