Nieuws

f

Samen checken aangiftes fiscale partners niet nodig

Fiscaal | 23-07-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

De Hoge Raad vindt dat de fiscus de aangiften inkomstenbelasting van fiscale partners niet gezamenlijk hoeft te beoordelen. Als later blijkt...

f

Uitgestelde belastingrekening nog niet betalen

Fiscaal | 13-07-2020 | Contact met de Belastingdienst

Ondernemers die van de Belastingdienst uitstel van betaling hebben gekregen, hoeven hun belastingschulden nog niet meteen in één keer af te...

f

Zonder beschikking gaat invorderingsrente van tafel

Fiscaal | 18-06-2020 | Contact met de Belastingdienst

Berekent de inspecteur invorderingsrente zonder dat hij dit bedrag aan de belastingplichtige via een beschikking bekendmaakt, dan gaat deze...

f

169 opties voor toekomstbestendig belastingstelsel

Fiscaal | 19-05-2020 | Contact met de Belastingdienst

Om het belastingstelsel ook in de toekomst te laten functioneren moeten er 7 knelpunten uit de weg geruimd worden. Dat concluderen ambtelijk...

fa

Aanbieders van cryptodiensten onder toezicht van DNB

Financiële administratie | 11-05-2020 | Online bankzaken

Op korte termijn gaan aanbieders van cryptodiensten vallen onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). De wet die hiervo...

f

Totale maximale KIA verdelen bij samenwerkingsverband

Fiscaal | 07-05-2020 | Investeren

Door de Hoge Raad is geoordeeld dat de maximale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in een samenwerkingsverband verdeeld moet worden o...

f

Mes in het toeslagenstelsel

Fiscaal | 04-05-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

Staatssecretaris van Huffelen van Financiën vindt dat het toeslagenstelsel veel eenvoudiger moet worden. Zij heeft hiermee gereageerd op een...

f

Ook voor box 3-heffing 2019 massaalbezwaarprocedure

Fiscaal | 30-04-2020 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft aangegeven dat ook de bezwaren tegen de box 3-heffing over 2019 aangewezen worden als massaal...

f

Uitstel van betaling voor meer belastingen door corona

Fiscaal | 06-04-2020 | Contact met de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft het aantal belastingen uitgebreid waarvoor ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen. Ook zijn de...

f

Uitstel aangifte IB 2019 voor hulpvragers door corona

Fiscaal | 26-03-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

Belastingplichtigen die de hulp van de Belastingdienst hebben ingeroepen bij het doen van hun aangifte inkomstenbelasting (IB) 2019 krijgen...