Nieuws

f

Belastingtarieven 2020 zijn definitief

Fiscaal | 17-12-2019 | Tarieven 2020

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het Belastingplan 2020. Daarmee staan de tarieven in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en...

f

Wanneer valt fiscaal wat te verwachten in 2020?

Fiscaal | 16-12-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

Uit de fiscale beleidsagenda voor 2020 die minister Hoekstra van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat het wetsvo...

f

Oordeel EHRM over box 3 geldt voor iedereen

Fiscaal | 12-12-2019 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft aangegeven dat als de procedure over de box 3-heffing bij het Europees Hof voor de Rechten van de...

f

Armlastige dga loopt aftrek borgstellingsverlies mis

Fiscaal | 10-12-2019 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan borg staan voor zijn eigen bv. Als die bv failliet gaat, en de dga moet de bank een bedrag betale...

f

Inspecteur is te snel met opvragen informatie

Fiscaal | 26-11-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

Iedere belastingplichtige is verplicht om alle informatie aan te leveren die nodig is voor de belastingheffing. Doet hij dat niet, dan kan d...

f

Minder belasting aftikken? De eindejaarstips helpen u

Fiscaal | 21-11-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

Teveel belasting betalen aan het eind van het jaar wil natuurlijk niemand. Alle fiscale mogelijkheden die de belastingafdracht kunnen drukke...

f

Door Tweede Kamer aangenomen moties Belastingplan 2020

Fiscaal | 18-11-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

Tegelijkertijd met de goedkeuring van het Belastingplan 2020 door de Tweede Kamer hebben deze Kamerleden ook een aantal moties aangenomen di...

f

Belastingplan 2020 aangenomen door Tweede Kamer

Fiscaal | 14-11-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2020. Het plan levert voor particulieren een lastenverlichting op van € 4 miljard. O...

bv

Dga heeft loon nooit ontvangen, maar wel 'genoten'

Ondernemen | 11-11-2019 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) hoort van zijn eigen bv een salaris te krijgen. Als de onderneming krap bij kas zit en dat loon niet...

f

Van Hoge Raad mag fiscus gestolen bewijs gebruiken

Fiscaal | 11-11-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

In de tipgeverszaak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wat er in het strafrecht over het bewijs wordt gezegd niet het uitgangspunt moet zijn...