Nieuws

hr

Aandachtspunten bij kiezen fatsoenlijk uitzendbureau

HR | 11-08-2020 | Uitzendkrachten

Meer dan 1 op de 5 inleners voert geen controles uit bij het selecteren van een uitzendbureau, zo komt naar voren uit onderzoek. Misstanden...

f

Deblokkering g-rekening mogelijk voor uitleners

Fiscaal | 06-04-2020 | Inlenersaansprakelijkheid

Ondernemingen die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en daarbij gebruikmaken van een g-rekening kunnen bij de Belastingdienst een v...

s

Vragen over: het beperken van de inlenersaansprakelijkheid

Salarisadministratie | 06-08-2018 | Inlenersaansprakelijkheid

Het voordeel van werken met uitzendkrachten is dat ze niet bij uw organisatie op de payroll staan. Er hoeven dus geen loonheffingen te worde...

or

Het verschil: uitgeleend en ingeleend volgens de WOR

OR | 19-01-2018 | Uitzendkrachten

De beroepsbevolking bestaat uit een steeds groter wordende groep flexwerkers. Of uw organisatie werknemer uitleent of inleent heeft invloed...

a

Risico discriminatie door zwangerschap bij tijdelijke krachten

Arbo | 31-10-2017 | Discriminatie

Volgens het College voor de Rechten van de Mens lopen vrouwen met een tijdelijk arbeidscontract een groot risico hun baan te verliezen vanwe...

s

Aanvraagformulier g-rekening verduidelijkt

Salarisadministratie | 10-08-2017 | Inlenersaansprakelijkheid

De Belastingdienst heeft het aanvraagformulier voor de geblokkeerde rekening (g-rekening) verbeterd. Daarnaast is ook de toelichting bij het...

hr

Checklist voor werken met uitzendbureaus en uitzendkrachten

HR | 14-07-2017 | Uitzendkrachten

Werkgevers die uitzendkrachten inhuren zijn medeverantwoordelijk voor een wettige werkwijze van het uitzendbureau. Om werkgevers hierbij een...

s

Doorontwikkeling g-rekening laat op zich wachten

Salarisadministratie | 08-05-2017 | Inlenersaansprakelijkheid

De Belastingdienst zou eind 2016 met de banken in overleg gaan over de toekomst van de g-rekening. Onlangs werd duidelijk dat dit bestuurlij...

hr

Verstrekken BSN uitzendkracht nu toegestaan

HR | 20-01-2017 | Werken met persoonsgegevens

Inleners mogen sinds 1 januari 2017 uitzendbureaus verzoeken om het burgerservicenummer van hun uitzendkrachten te verstrekken. De Uitvoerin...

s

Nieuwe formulieren voor alles rond g-rekening

Salarisadministratie | 01-12-2016 | Inlenersaansprakelijkheid

Organisaties die op verzoek van een opdrachtgever een g-rekening hebben, moeten sinds kort nieuwe formulieren gebruiken voor het aanvragen,...