Nieuws

or

Bestuurder kan niet om OR heen bij agile werken

OR | 25-08-2021 | Adviesrecht

De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk het voor organisaties is om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Het zogenoemde agile...

or

Wijziging eigenrisicodragerschap moet eerst langs de OR

OR | 18-08-2021 | Eigenrisicodragerschap

Ondernemingsraden kunnen in deze periode een advies- of instemmingsaanvraag verwachten van de bestuurder over het eigenrisicodrager voor de...

or

OR kan bijdragen aan betere scholing achterban

OR | 16-08-2021 | Opleiding en ontwikkeling

De ondernemingsraad (OR) kan invloed uitoefenen op het scholingsbeleid in de organisatie. Op die manier kan de OR stimuleren dat werknemers...

or

OR speelt cruciale rol bij terugkeer naar kantoor

OR | 09-08-2021 | Hybride werken

Met de stijgende vaccinatiegraad en de dalende besmettingscijfers komt bij veel organisaties het kantoorleven weer in zicht. De ondernemings...

a

Samenwerken met OR bij bestrijden gevaarlijke situaties

Arbo | 06-08-2021 | Arbeidsomstandigheden

Samenwerken met de ondernemingsraad is verstandig, zeker als het gaat om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook de OR kan een kerndes...

or

Welke OR-commissies zijn er en wat zijn hun taken?

OR | 02-08-2021 | Werkwijze OR

De ondernemingsraad (OR) mag ook niet-leden betrekken bij het OR-werk. Bijvoorbeeld omdat de OR dan efficiënter kan werken of meer expertise...

or

Oneigenlijke argumenten om instemming OR te omzeilen

OR | 14-07-2021 | Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) kan bestuurders wel eens een doorn in het oog zijn. Sommige bestuurders kiezen er dan voor...

or

Arbovisie 2040 biedt OR goede handvatten voor advies

OR | 12-07-2021 | Arbeidsomstandigheden

Het Ministerie van SZW heeft in de hoofdlijnennota Arbovisie 2040 de belangrijkste hervormingen voor het arbobeleid voor de komende 20 jaar...

or

Wibra laat werknemers in overleg met OR uren inhalen

OR | 07-07-2021 | Corona-advies

Wibra mag werknemers verplichten om de uren die zij vanwege de lockdown niet konden werken, onbetaald in te halen. Dat bepaalde de rechtbank...

or

Werknemers willen niet meer fulltime naar kantoor

OR | 02-07-2021 | Instemmingsrecht

Werkgevers kunnen misschien niet wachten om weer een drukbezet kantoor in te lopen; de meeste werknemers denken daar anders over. Uit een pe...