Nieuws

fa

Zorgen om financieringskansen voor het mkb

Financiële administratie | 13-06-2022 | Zakelijke financiering

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) boerde goed in 2021. Dit komt mede door de coronasteun van de overheid. Toch waren er grote onderlinge ver...

f

Kabinet wil snoeien in aantal fiscale regelingen

Fiscaal | 07-06-2022 | Contact met de Belastingdienst

Het kabinet wil deze regeerperiode stappen zetten om het belastingstelsel eenvoudiger te maken. Daarom zullen fiscale regelingen waarvan bij...

or

Wie bepaalt welke scholing de OR volgt?

OR | 01-06-2022 | OR-scholing

Het volgen van scholing is een belangrijk recht van de ondernemingsraad (OR). Zo kunnen de OR-leden kennis opdoen over de vele onderwerpen w...

bv

Familiebedrijf op voorsprong met informeel management

Ondernemen | 27-05-2022 | Familiebedrijven

Onderzoek laat geregeld zien dat familiebedrijven op langere termijn financieel beter presteren dan niet-familiebedrijven. Hoe doen ze dat t...

f

EU wil groei eigen vermogen onderneming fiscaal belonen

Fiscaal | 17-05-2022 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De Europese Commissie wil fiscaal voordeel geven aan ondernemingen die zich financieren met eigen vermogen in plaats van door geld te lenen....

or

Opleidingsplan helpt OR scholingsrecht te benutten

OR | 11-05-2022 | OR-scholing

OR-leden hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) recht op vijf dagen scholing per jaar. Ondernemingsraden benutten dat scholings...

f

Mkb’ers: langere aflostermijn én kwijtschelding schuld

Fiscaal | 10-05-2022 | Corona-advies

Een langere aflossingstermijn en het gedeeltelijk kwijtschelden van belastingschulden. Dat is het klip-en-klare antwoord van ondernemers op...

fa

Duurzaam ondernemen met de ISDE

Financiële administratie | 06-05-2022 | Investeren

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) stimuleert het kabinet duurzaam ondernemen en de aanschaf van kleinschalige installaties...

fa

Bank zet in op digitalisering en fraudebestrijding

Financiële administratie | 02-05-2022 | Investeren

De operationele kosten van de vier grote banken in Nederland – ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank – zijn in verhouding tot de inkomsten...

fa

Eerste Kamer akkoord met verkorten betalingstermijn

Financiële administratie | 29-04-2022 | Facturen

Ook de Eerste Kamer is inmiddels akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor het verkorten van de wettelijke betalingstermijn van grote onderne...