Nieuws

fa

SBR-verplichting op komst voor alle rechtspersonen

Financiële administratie | 07-06-2022 | Jaarverslag en jaarrekening

Alle rechtspersonen gaan in de toekomst digitaal hun jaarrekening via Standard Business Reporting (SBR) deponeren. Om deze verplichting moge...

fa

Accountant kan rol spelen bij pensioentransitie

Financiële administratie | 24-05-2022 | Pensioenakkoord

De Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft ger...

fa

Herkennen van signalen van fraude

Financiële administratie | 09-05-2022 | Fraude

Veel financiële fraude vindt plaats binnen de administratie. Denk bijvoorbeeld aan de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en ver...

fa

Overtreding van het kartelverbod zwaar beboet

Financiële administratie | 15-04-2022 | Investeren

Nu uit cijfers van de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal faillissementen langzaam begint t...

fa

Accountantskamer ontving in 2021 minder klachten

Financiële administratie | 11-04-2022 | Jaarverslag en jaarrekening

In 2021 zijn bij de Accountantskamer, de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten t...

fa

Accountant moet rol oppakken bij bedrijfscontinuïteit

Financiële administratie | 05-04-2022 | Bedrijfscontinuïteit

Van failliete organisaties deponeert het merendeel voor het laatste boekjaar geen jaarrekening of 403-verklaring binnen de wettelijke termij...

fa

Vragen over: deponeren met SBR, XBRL en RGS

Financiële administratie | 11-03-2022 | Jaarverslag en jaarrekening

De meeste organisaties die verplicht zijn om hun jaarrekening te deponeren, moeten dat digitaal doen met Standard Business Reporting (SBR)....

fa

Voordelen van integrated reporting voor het mkb

Financiële administratie | 18-02-2022 | Jaarverslag en jaarrekening

Bij integrated reporting draait het om verslaglegging van zowel financiële als niet-financiële informatie over een organisatie. De waarde va...

fa

Internationale standaard voor integrated reporting

Financiële administratie | 14-02-2022 | Jaarverslag en jaarrekening

De waarde van een organisatie is meer dan alleen geld of investeringen. Ook zaken als imago, servicegerichtheid en aandacht voor duurzaamhei...

fa

Duurzaamheid van Nederlandse ondernemingen stagneert

Financiële administratie | 08-02-2022 | Klimaatneutraal ondernemen

Van het bedrijfsleven in Nederland is op dit moment 15,4% duurzaam. Dat is een stijging van 1,3 procentpunt ten opzichte van 2021. Hoewel he...