Nieuws

s

Geef uiterlijk 1 mei correcties WTL-berekening door

Salarisadministratie | 10-04-2024 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers hebben nog tot en met uiterlijk 1 mei de tijd om een correctiebericht in te dienen bij de Belastingdienst voor hun WTL-berekening...

s

Wetsvoorstel wijzigingen WTL aangenomen

Salarisadministratie | 02-04-2024 | LKV en (jeugd-)LIV

Het demissionaire kabinet wil de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) op een aantal punten wijzigen. Het wetsvoorstel hiervoor is door de T...

s

Houd rekening met mogelijk recht op LKV bij overname

Salarisadministratie | 07-03-2024 | LKV en (jeugd-)LIV

Bij een overname heeft een nieuwe werkgever volgens de Belastingdienst geen recht op het loonkostenvoordeel (LKV) van een overgenomen werkne...

s

Controleer de voorlopige WTL-berekening 2023

Salarisadministratie | 04-03-2024 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers krijgen uiterlijk 14 maart 2024 een voorlopig overzicht van UWV waarin staat hoeveel loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoord...

s

Nota van wijziging over LKV ouderen naar Tweede Kamer

Salarisadministratie | 25-01-2024 | LKV en (jeugd-)LIV

Het demissionaire kabinet wil het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer stapsgewijs afschaffen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en...

s

Verwerk LKV en LIV deze maand in loonaangifte 2023

Salarisadministratie | 18-01-2024 | Aangifte loonheffingen

Elk jaar moet een werkgever uiterlijk 31 januari de laatste aangifte loonheffingen over het vorige kalenderjaar indienen. Het is zaak dat hi...

s

Nieuwe versie Kennisdocument WTL gepubliceerd

Salarisadministratie | 04-01-2024 | LKV en (jeugd-)LIV

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de 12e versie van het kennisdocument over de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)...

s

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel over 2024 bekend

Salarisadministratie | 21-12-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen over 2024 het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 104% van he...

s

Afschaffing loonkostenvoordeel ouderen gaat stapsgewijs

Salarisadministratie | 23-11-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft en vervalt per 2026. Demissionair minister Van Gennip van Sociale...

s

Wetsvoorstel: afschaffing LIV en verruiming LKV

Salarisadministratie | 01-11-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat het lage-inkomensvoordeel...