Nieuws

hr

Leeftijdsdiscriminatie bij leer-werkplek

HR | 30-05-2014 | Discriminatie

Het is niet toegestaan oudere medewerkers een leer-werkplek te ontzeggen als ze op grond van de cao niet langer verplicht zijn om nachtdiens...

hr

Subsidieregeling praktijkleren start op 2 juni

HR | 28-05-2014 | Personeelssubsidies

Vanaf 2 juni kunt u aanvragen indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Het aanvraagformulier is die dag vanaf negen uur ’s ochtends...

hr

Subsidie voor jongere met Startersbeurs

HR | 22-05-2014

Ook voor de begeleidingskosten van voormalig werkloze jongeren die op basis van een Startersbeurs bij uw organisatie werkervaring opdoen, ka...

hr

Meestertitel voor talenten in mbo

HR | 10-03-2014

De meester-gezelrelatie wordt verder uitgebreid in het mbo-onderwijs. Bij deze opleidingsroute loopt een leerling met een meester mee en maa...

hr

Subsidie praktijkleren is lager bij verzuim

HR | 07-02-2014 | Personeelssubsidies

Als u subsidie wilt aanvragen in het kader van de subsidieregeling praktijkleren, krijgt u alleen een tegemoetkoming voor de weken waarin u...

hr

Eisen aan praktijkbegeleider in leerbedrijf

HR | 10-01-2014 | Leerbanen

Als u een erkend leerbedrijf bent, moeten uw praktijkbegeleiders gekwalificeerd zijn om mbo-leerlingen te begeleiden bij de beroepspraktijkv...

hr

UWV helpt bij uitvoering van banenplannen

HR | 09-01-2014

Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen van UWV hulp krijgen bij het voorbereiden en uitvoeren van de zogenoemde sectorplannen. De hulp...

hr

Ondanks crisis toch meer stages voor mbo’ers

HR | 08-01-2014

Het midden- en kleinbedrijf biedt het grootste deel van de stages voor mbo’ers aan. Ook is het totaal aantal stagecontracten met 14.000 gest...

s

Definitieve subsidieregeling praktijkleren bekend

Salarisadministratie | 16-12-2013

In de definitieve versie van de subsidieregeling praktijkleren zijn een aantal aanpassingen ten opzichte van de conceptregeling doorgevoerd....

hr

Zzp'er kan ook subsidie praktijkleren krijgen

HR | 25-11-2013 | Aangifte loonheffingen

Ook zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren als ze een erkend leerbedrijf...