Nieuws

hr

Dure misser: ontbreken einddatum leidt tot vast contract

HR | 27-01-2023 | Arbeidsovereenkomst

Sluit een werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst, dan moet hij de werknemer binnen één week na de start met de werkzaamheden informere...

hr

Zieke werknemer niet hersteld zonder medisch oordeel

HR | 05-01-2023 | Ziektewet

Zegt een langdurig arbeidsongeschikte werknemer weer te kunnen werken, dan doet de werkgever er goed aan de medische geschiktheid van de wer...

hr

Hoelang heeft zieke AOW’er recht op loon in 2023?

HR | 27-12-2022 | AOW

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2023. In deze wet is onder meer overgangsrecht geregeld voor de l...

a

Na loonsanctie met frisse moed verder met re-integratie

Arbo | 09-12-2022 | Re-integratie

Werkgevers hebben niet altijd begrip voor de verplichting om twee jaar loon door te betalen bij ziekte. Laat staan als daar door een loonsan...

s

Nachtdienst duurt een uur langer door wintertijd

Salarisadministratie | 24-10-2022 | Arbeidstijden

In de meeste organisaties zal het niet aan de orde zijn, maar als er werknemers in de nacht van zaterdag 29 oktober op zondag 30 oktober aan...

hr

Niet met opzet ziek door borstverkleining in buitenland

HR | 16-08-2022 | Loondoorbetaling bij ziekte

Moet een werkgever het loon doorbetalen aan een werkneemster die afwezig is omdat ze door middel van plastische chirurgie in Turkije haar bo...

s

Tweede versie Handboek Loonheffingen 2022 online

Salarisadministratie | 07-07-2022 | Aangifte loonheffingen

De tweede versie van het Handboek Loonheffingen 2022 is gepubliceerd. In deze versie heeft de Belastingdienst diverse wijzigingen aangebrach...

hr

Geen automatische opzegging bij nieuw werk tweede spoor

HR | 31-05-2022 | Re-integratie

Als een zieke werknemer in het kader van re-integratie tweede spoor in dienst treedt bij een andere werkgever, betekent dit niet dat hij zij...

hr

Vóór 2023 geen wijziging van loon bij ziekte van AOW’er

HR | 22-02-2022 | AOW

De duur van de loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer gaat niet vóór 1 juli 2023 van 13 naa...

a

Niet meewerken aan re-integratie onverstandig en kostbaar

Arbo | 11-02-2022 | Re-integratie

Een zieke werknemer is verplicht zich in te spannen voor zijn re-integratie. Maar wat als hij dat niet wil? Een conflict ligt al snel op de...