Nieuws

hr

WIA-aanvraagformulier voor werknemers vernieuwd

HR | 12-04-2024 | Wet WIA

UWV heeft het WIA-aanvraagformulier voor werknemers vernieuwd. Omdat werknemers nu ook zelf het re-integratieverslag kunnen uploaden, moeten...

hr

FNV keurt duurzaamheidstoets voor betermelding af

HR | 08-03-2024 | Re-integratie

FNV stelt het verzuimbeleid van NS aan de kaak. De vakbond wordt steeds vaker benaderd door werknemers van wie de betermelding niet gelijk w...

s

Vrijwillige verlenging loondoorbetaling bij ziekte

Salarisadministratie | 29-02-2024 | Loondoorbetaling bij ziekte

De hoofdregel is dat een werkgever een zieke werknemer 104 weken het loon doorbetaalt. Daarna kan de werknemer in aanmerking komen voor een...

or

Nawerking: ook als de cao niet meer geldig is

OR | 22-02-2024 | OR en arbeidsvoorwaarden

Een cao is meestal voor de duur van één of twee jaar afgesloten. Toch moeten gebonden werkgevers de cao blijven toepassen als de geldigheids...

hr

Feitelijke verdiensten per 1 juli leidend bij WIA-keuring

HR | 06-02-2024 | Wet WIA

Mogelijk kijkt UWV per 1 juli 2024 bij een WIA-beoordeling tijdelijk alleen nog naar het feitelijke verdienvermogen van een langdurig arbeid...

hr

Wat als een werknemer gewond raakt door vuurwerk?

HR | 28-12-2023 | Arbeidsongeval

Rond oud- en nieuwjaarsdag lopen werknemers een verhoogd risico om het slachtoffer te worden van een vuurwerkongeval. Bij letsel door vuurwe...

hr

Loondoorbetaling zieke werknemer tijdens staking

HR | 20-12-2023 | Loondoorbetaling bij ziekte

Als een werknemer deelneemt aan een staking, heeft hij in principe geen recht op loon, ook niet als hij ziek wordt. Voor werknemers die will...

hr

Gehele loonstop bij weigeren passende arbeid

HR | 13-12-2023 | Re-integratie

Als een werknemer tijdens zijn re-integratie weigert om passende arbeid te verrichten, vervalt zijn gehele loonafspraak. De loonstop geldt d...

hr

100% loon bij ziekte kan niet zomaar wijzigen in 70%

HR | 29-11-2023 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een werkgever mag het loon van een zieke werknemer niet opeens terugbrengen naar 70% als hij voorheen zieke werknemers altijd voor 100% door...

a

Toetsingscollege tegen wetsvoorstel re-integratieverplichting

Arbo | 21-11-2023 | Re-integratie

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk vindt het een slecht idee om het wetsvoorstel voor wijziging van de re-integratieverplichting in te die...