Nieuws

a

Bedrijfsarts moet onafhankelijk kunnen werken

Arbo | 08-09-2011

Eén op de vijf bedrijfsartsen kan door druk van werkgevers en arbodiensten zijn werk niet goed uitvoeren. Zo worden veel bedrijfsartsen rege...

or

Code voor verantwoordelijk uitbesteden

OR | 06-06-2011

Als ondernemingsraad kunt u een belangrijke rol spelen in het stimuleren van uw bestuurder om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit...

o

Geen kiloknallers in de bedrijfskantine

Officemanagement | 30-05-2011

Draagt uw organisatie het milieu een warm hart toe, dan is maatschappelijk verantwoord ondernemen vanzelfsprekend. Daarbij ligt de nadruk va...

a

Nieuwe leidraad voor privacybewaking

Arbo | 21-04-2011

Bij ziekte van een medewerker is het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Voor een sp...

hr

SER behandelt straks klacht over keuring

HR | 13-04-2011

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) controleert of de Wet op de medische keuringen (WMK) goed wordt toegepast en na...

a

Deskundigenoordeel UWV moet bindend zijn

Arbo | 31-03-2011

Soms kan er een conflict ontstaan als een werknemer ziek is, maar de bedrijfsarts vindt dat hij gewoon moet kunnen werken. In dit geval kunn...

or

Zet het arbospreekuur op de kaart

OR | 04-03-2011

In een arbospreekuur kunnen werknemers terecht met gezondheidsklachten die mogelijk verband houden met het werk. De meeste werknemers gaan p...

o

Werknemers ontevreden over rol bedrijfsarts

Officemanagement | 14-02-2011

Weet u van de bedrijfsarts van uw organisatie niet veel meer dan de naam en heeft u hem of haar nog nooit ontmoet? Dan bent u niet de enige....

or

Nieuwe MVO-code voor ondernemingsraden

OR | 11-02-2011

Vanaf 1 maart geldt er een nieuwe code voor de medezeggenschap bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze code zorgt ervoor dat...

a

Wat te doen bij klachten over een bedrijfsarts

Arbo | 03-02-2011 | Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is vaak de belangrijkste deskundige van een arbodienst met wie de werknemer contact heeft. Toch is lang niet iedereen tevre...