Nieuws

m

Conflicthantering afstemmen op fasen conflict

Management | 31-01-2024 | Conflicthantering

Werknemers liggen weleens met elkaar of met hun leidinggevenden overhoop. Om een conflict op de juiste manier aan te pakken, is het van bela...

hr

Zeldzaam ontslag op cumulatiegrond van WAB

HR | 20-10-2023 | Ontslag

Een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is bepaald geen sinecure. Als deze ontslaggro...

or

Klachten over de OR? Dit zijn de opties!

OR | 16-12-2022 | Werkwijze OR

Niet alleen de achterban kan ontevreden zijn over het functioneren van de OR, ook de bestuurder, vakbonden en zelfs OR-leden kunnen moeite h...

a

Mediation kan verzuim bij arbeidsconflict voorkomen

Arbo | 18-10-2022 | Mediation

Een conflict op het werk kan de gemoederen flink bezighouden. Soms zo erg, dat werknemers er stress van krijgen en zich ziekmelden. Inschake...

hr

Forse billijke vergoeding na inzetten bedrijfsrecherche

HR | 15-09-2022 | Re-integratie

Wil een werkgever een werknemer laten controleren door een bedrijfsrechercheur, dan moet hij de werknemer verdenken van ernstige overtreding...

fa

Minder klachten over accountants ingediend in 2021

Financiële administratie | 27-06-2022 | Ondernemingsrecht

Bij de Klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) waren afgelopen jaar 56 klachten binnengekomen over acc...

or

Instemming OR: een conflict vreedzaam oplossen

OR | 15-06-2022 | Instemmingsrecht

Uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vloeit voort dat de bestuurder en de ondernemingsraad (OR) er samen uit moeten komen. Dat neemt nie...

a

Niet meewerken aan re-integratie onverstandig en kostbaar

Arbo | 11-02-2022 | Re-integratie

Een zieke werknemer is verplicht zich in te spannen voor zijn re-integratie. Maar wat als hij dat niet wil? Een conflict ligt al snel op de...

a

Mediation bij conflicten kan ziekmeldingen voorkomen

Arbo | 28-10-2021 | Mediation

Van 1 november tot en met 5 november is het de Week van de Mediation 2021. Daarin is er ook aandacht voor de voordelen van mediation bij con...

m

Kalmte bewaren bij coronadiscussie op werkvloer

Management | 17-03-2021 | Corona-advies

Of het nu gaat om de vaccinatiestrategie, de avondklok of het naleven van de hygiënemaatregelen: corona maakt de tongen los en vrijwel ieder...