Nieuws

a

Speerpunten Jaarplan 2023 Arbeidsinspectie bekend

Arbo | 29-11-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Minister Van Gennip van SZW heeft het Meerjarenplan 2023-2026 en het jaarplan van de Arbeidsinspectie bekendgemaakt. Daarin staat welke arbe...

hr

Al in 2024 certificeringsplicht uitzendbureaus?

HR | 25-11-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Het verplichte certificeringsstelsel voor uitzendbureaus zal waarschijnlijk al begin 2024 in werking treden, of zoveel eerder als de parleme...

a

Kennis oorzaken arbeidsongeval helpt bij preventie

Arbo | 04-11-2022 | Arbeidsongeval

Na een arbeidsongeval vindt vaak een onderzoek plaats naar de toedracht ervan. Het is immers zaak om herhaling te voorkomen. Een ongevalsana...

a

De risico's van werken op hoogte voorkomen

Arbo | 04-08-2022 | Arbeidsongeval

Werken op hoogte brengt veel risico’s met zich mee. Jaarlijks zijn er honderden arbeidsongevallen waarvan sommige zelfs dodelijk. Reden voor...

hr

Vanaf 2025 certificeringsplicht uitzendbureaus

HR | 08-07-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Om misstanden in de uitzendbranche tegen te gaan, gaat het kabinet een verplicht certificeringsstelsel inrichten voor uitzendbureaus. Dat me...

a

Meerjarenplan RI&E zet in op naleving en kwaliteit RI&E

Arbo | 24-05-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het ministerie van SZW heeft een meerjarenplan ontwikkeld om ervoor te zorgen dat meer werkgevers de wettelijke verplichting nakomen om een...

hr

Kleine lettertjes: bewaartermijn arbeidstijdenregistratie

HR | 05-05-2022 | Arbeidstijden

In de Arbeidstijdenwet (ATW) is bepaald dat een werkgever een ‘deugdelijke registratie’ moet voeren voor de arbeids- en rusttijden van zijn...

a

Gebruik van arbocatalogus niet verplicht, wel verstandig

Arbo | 21-04-2022 | Arbocatalogus

Is er een arbocatalogus beschikbaar, dan is het niet verplicht deze ook te gebruiken. De preventiemedewerker kan het beste eerst kijken of d...

a

Opbouw boetes Arbeidsinspectie bij overtredingen Arbowet

Arbo | 14-04-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Werkgevers die de Arbowet overtreden, kunnen daarvoor op de vingers getikt worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ook al is de overtre...

or

Staking breken mag niet zomaar

OR | 25-03-2022 | Conflicthantering

Lopen de spanningen tussen en werkgever en werknemers zó hoog op dat de werknemers besluiten te staken, dan is het voor de ondernemingsraad...