Nieuws

a

Bij arbeidsongeval met stagiairs vaker overtreding in het spel

Arbo | 28-11-2023 | Arbeidsongeval

Uit de laatste Monitor Arbeidsongevallen blijkt dat er in 2022 meer dan 2.000 werknemers slachtoffer waren van een arbeidsongeval. Veertig d...

s

Vragen over: onbedoelde onderbetaling van werknemers

Salarisadministratie | 15-11-2023 | Minimumloon

Een werkgever moet minimaal het wettelijk minimumloon aan werknemers uitbetalen. Er zijn situaties waarin dat per ongeluk misgaat. Waar kunn...

a

Kritiek op rapport Arbeidsinspectie ongewenst gedrag

Arbo | 26-10-2023 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Een rapport van de Arbeidsinspectie kan een goede basis vormen voor richtlijnen voor het eigen arbobeleid. Maar de bevindingen van een recen...

a

PSA-beleid opnemen in de RI&E en plan van aanpak

Arbo | 19-10-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De werkgever moet in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) ook aangeven of de werknemers risico lopen op psychosociale arbeidsbelast...

a

Meerderheid arbeidsongevallen niet gemeld

Arbo | 12-10-2023 | Arbeidsongeval

Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat zeker de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen niet wordt gemeld. Onveilige...

hr

Per 2026 toelatingsstelsel voor uitzendbureaus

HR | 11-10-2023 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Het voorstel voor de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) is aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel moe...

or

OR aan zet na sneuvelen ‘thuiswerkwet’

OR | 29-09-2023 | OR en arbeidsomstandigheden

Eerder deze week stemde de Eerste Kamer tegen het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. (Gedeeltelijk) thuiswerken blijft dus een kwesti...

a

Veiligheid op werkvloer mkb-bedrijven in het geding

Arbo | 14-09-2023 | Arbeidsongeval

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor aanhoudende personeelstekorten. Dat wordt vooral gevoeld op de werkvloeren van mkb-bedrijven. Daar o...

hr

Doorwerken ná AOW-leeftijd moet bespreekbaar worden

HR | 08-09-2023 | AOW

Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is voor veel werknemers hét moment om met pensioen te gaan. Toch zijn er veel werknemers die gr...

a

Europabreed nog steeds grote risico's in sommige beroepen

Arbo | 01-08-2023 | Arbeidsomstandigheden

Er is een Europees rapport verschenen waarin de beroepen zijn geïnventariseerd die aan de grootste risico’s blootstaan. De resultaten zijn g...