Nieuws

a

Goed arbobeleid opstellen zonder hulp arbocatalogus

Arbo | 05-05-2022 | Arbocatalogus

Niet voor elke branche of sector is een arbocatalogus beschikbaar. Toch is het ook dan mogelijk een goed beleid voor gezond en veilig werken...

hr

Kleine lettertjes: bewaartermijn arbeidstijdenregistratie

HR | 05-05-2022 | Arbeidstijden

In de Arbeidstijdenwet (ATW) is bepaald dat een werkgever een ‘deugdelijke registratie’ moet voeren voor de arbeids- en rusttijden van zijn...

a

Gebruik van arbocatalogus niet verplicht, wel verstandig

Arbo | 21-04-2022 | Arbocatalogus

Is er een arbocatalogus beschikbaar, dan is het niet verplicht deze ook te gebruiken. De preventiemedewerker kan het beste eerst kijken of d...

a

Opbouw boetes Arbeidsinspectie bij overtredingen Arbowet

Arbo | 14-04-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Werkgevers die de Arbowet overtreden, kunnen daarvoor op de vingers getikt worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ook al is de overtre...

or

Staking breken mag niet zomaar

OR | 25-03-2022 | Conflicthantering

Lopen de spanningen tussen en werkgever en werknemers zó hoog op dat de werknemers besluiten te staken, dan is het voor de ondernemingsraad...

a

Goede arbocatalogus is bekend, leesbaar en toegankelijk

Arbo | 18-03-2022 | Arbocatalogus

Ook al mogen organisaties zelf weten hoe ze de arbocatalogus vormgeven, er zijn wel een aantal eisen waaraan het document moet voldoen. Zo i...

hr

Vier opties voor hervorming regels concurrentiebeding

HR | 10-03-2022 | Concurrentiebeding

Vorig jaar bleek dat het concurrentiebeding door veel werkgevers om een onjuiste reden gebruikt wordt. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan,...

a

Compensatie schade door gevaarlijke stoffen makkelijker

Arbo | 10-03-2022 | Gevaarlijke stoffen

Werknemers van KLM die mogelijk jarenlang zijn blootgesteld aan de schadelijke stof chroom-6 kunnen gebruikmaken van een compensatieregeling...

hr

Wetsvoorstel voor meldplicht uitleners bij discriminatie

HR | 07-03-2022 | Discriminatie

Minister Van Gennip van SZW heeft de Tweede Kamer verzocht de behandeling van het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving e...

or

Toch meldplicht voor discriminerend wervingsverzoek

OR | 07-03-2022 | Discriminatie

Het kabinet wil een meldplicht invoeren voor discriminerende wervingsverzoeken aan uitzendbureaus. Daarmee zet de overheid een nieuwe stap o...