Nieuws

a

Chronisch zieken met aanpassingen langer inzetbaar

Arbo | 28-11-2017 | Arbeidsbeperking

Uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) blijkt dat werknemers met een chronische ziekte of...

hr

Overzicht personeelsmaatregelen Prinsjesdag 2017

HR | 21-09-2017 | Personeelsdossier

Op Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet de Rijksbegroting voor 2018 gepresenteerd. Hoewel het om een ‘beleidsarme’ begroting gaat, st...

hr

Wat staat er in de begroting van het ministerie SZW?

HR | 19-09-2017 | Verlofregelingen

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden een aantal maatregelen bevestigd die eerder al waren aa...

hr

Verzamelwet SZW 2018: WTL, meerlingenverlof en no-riskpolis

HR | 31-08-2017 | Werkloosheidswet (WW)

De Verzamelwet SZW 2018 is naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel zijn allerlei kleine wijzigingen opgenomen, die desondanks in...

hr

Ministerraad stemt in met verlaging leeftijd no-riskpolis

HR | 27-06-2017 | No-riskpolis

Vanaf 1 januari 2018 moet de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis voor ouderen omlaaggaan naar 56 jaar. De ministerraad is akkoord gegaan met...

hr

In 2018 vaker tegemoetkoming bij ziekte

HR | 06-01-2017 | No-riskpolis

Om werkgevers te stimuleren ouderen aan te nemen, wil het kabinet de leeftijdsgrens van de no-riskpolis per 2018 verlagen naar 56 jaar. Dit...

s

Plannen voor stroomlijnen Participatiewet definitief

Salarisadministratie | 21-11-2016 | Participatiewet

Nu de Eerste Kamer de plannen voor het stroomlijnen van de Participatiewet heeft afgehamerd, komt de forfaitaire loonkostensubsidie per 2017...

a

Zonder risico arbeidsbeperkte aannemen

Arbo | 18-11-2016 | Participatiewet

Om te voldoen aan de banenafspraak moeten werkgevers komend jaar voldoende arbeidsbeperkten in dienst nemen. Om werkgevers te helpen deze we...

s

Verzamelwet SZW 2017 door Eerste Kamer

Salarisadministratie | 09-11-2016 | No-riskpolis

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017. De wet zorgt voor veranderingen in onder meer de Wet tegemoetko...

s

Kamer akkoord met wijzigingen Participatiewet

Salarisadministratie | 03-11-2016 | Participatiewet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de Participatiewet. De Eerste Kamer is nu aan zet en moet gaan beslissen...