Nieuws

or

Adviesrecht OR: meningsvorming

OR | 26-05-2023 | Adviesrecht

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) om advies vragen bij een belangrijk voorgenomen besluit. De OR doet er goed aan om ook de advies...

or

Zorg voor draagvlak bij de achterban!

OR | 17-05-2023 | OR-communicatie

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de werknemers in het overleg met de bestuurder. Die rol kan de OR alleen goed vervullen als hij de...

or

Stakingsbereidheid onder werknemers toegenomen

OR | 08-05-2023 | Arbeidsvoorwaarden

De stakingsbereidheid onder werknemers is op dit moment groot. Ook vorig jaar nam het aantal stakingen al flink toe. Dit is voor de OR aanle...

or

Integriteit is zaak voor OR, bestuurder én achterban

OR | 06-03-2023 | Ondernemingsraad

Integriteit is voor elke ondernemingsraad een belangrijk onderwerp. Integriteit speelt zowel een rol in het contact tussen de OR en de bestu...

or

Notulen van de OR: uitgebreid of beknopt verslag?

OR | 01-03-2023 | Ondernemingsraad

Notuleren is een vak apart; het vergt de nodige vaardigheden. De ondernemingsraad (OR) moet zich er wel iets in verdiepen, want de raad heef...

or

Klachten over de OR? Dit zijn de opties!

OR | 16-12-2022 | Werkwijze OR

Niet alleen de achterban kan ontevreden zijn over het functioneren van de OR, ook de bestuurder, vakbonden en zelfs OR-leden kunnen moeite h...

or

OR communiceert notulen naar achterban

OR | 04-07-2022 | OR-communicatie

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt zijn achterban voor een groot deel door zelf te vergaderen en in de overlegvergaderingen in gespre...

or

OR kan draagvlak creëren voor besluiten

OR | 22-06-2022 | OR-communicatie

Werknemers krijgen regelmatig te maken met veranderingen in de organisatie. Hoe zo’n verandering uitpakt in de praktijk, is erg afhankelijk...

or

Hoe handelt de OR bij individuele problemen?

OR | 25-05-2022 | Werkwijze OR

Vanuit zijn medezeggenschapsrol luistert een OR-lid naar de problemen van de werknemers in zijn organisatie. Hij is tenslotte het klankbord...

or

Als de ondernemingsraad een fout maakt…

OR | 22-04-2022 | Ondernemingsraad

Leden van de ondernemingsraad (OR) zijn ook maar mensen en ze gaan weleens de fout in. Toch kan een blunder van een OR-lid vanwege zijn vert...