Nieuws

or

Ambtelijk secretaris: steunpilaar van de OR

OR | 01-05-2023 | Samenstelling van de OR

Veel ondernemingsraden laten zich ondersteunen door een ambtelijk secretaris (AS). Ondernemingsraden hebben tenslotte veel werk op het bordj...

or

Ook minstens 60 OR-uren per jaar voor parttimers

OR | 02-12-2022 | OR-scholing & OR-faciliteiten

Een werknemer die zitting neemt in de ondernemingsraad (OR), moet altijd minstens 60 uur per jaar kunnen besteden aan zijn medezeggenschapsw...

or

Wat zijn de richtbedragen voor OR-scholing in 2023?

OR | 26-10-2022 | OR-scholing & OR-faciliteiten

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de nieuwe richtbedragen voor OR-scholing bekendgemaakt. Voor een maatwerkcursus voor de hele onderne...

or

Bestuurder mag OR-scholing niet zomaar uitstellen

OR | 14-10-2022 | OR-scholing & OR-faciliteiten

Als een bestuurder vindt dat het te druk is binnen de organisatie, kan hij besluiten om een geplande OR-cursus niet door te laten gaan. Dit...

or

Wie bepaalt welke scholing de OR volgt?

OR | 01-06-2022 | OR-scholing & OR-faciliteiten

Het volgen van scholing is een belangrijk recht van de ondernemingsraad (OR). Zo kunnen de OR-leden kennis opdoen over de vele onderwerpen w...

or

Opleidingsplan helpt OR scholingsrecht te benutten

OR | 11-05-2022 | OR-scholing & OR-faciliteiten

OR-leden hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) recht op vijf dagen scholing per jaar. Ondernemingsraden benutten dat scholings...

or

Onderhandel met bestuurder over OR-scholing

OR | 11-03-2022 | OR-scholing & OR-faciliteiten

De Wet op de ondernemingsraden geeft OR-leden het recht op OR-scholing. Niet elke bestuurder stelt de OR echter even gemakkelijk in de geleg...

or

Het verschil: OR-secretaris & ambtelijk secretaris

OR | 19-01-2022 | Samenstelling van de OR

Een ondernemingsraad (OR) moet beschikken over een OR-secretaris. Sommige raden hebben echter (ook) een ambtelijk secretaris. Hoewel de begr...

or

Sterkere relatie tussen bestuurder, commissaris en OR

OR | 20-12-2021 | Werkwijze OR

Een nauwe samenwerking tussen de bestuurder, toezichthouder en ondernemingsraad (OR) kan de organisatie veel voordelen opleveren. De Sociaal...

or

Richtbedragen OR-scholing 2022 bekend

OR | 27-10-2021 | OR-scholing & OR-faciliteiten

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de richtbedragen voor 2022 voor OR-scholing bekendgemaakt. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus v...