Nieuws

or

OR heeft belangrijke rol bij strategische besluiten

OR | 19-06-2024 | Overlegrecht OR: artikel 24 WOR

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) betrekken bij allerlei strategische besluiten. Dat vraagt om een actieve opstelling van de OR. E...

or

Keuze voor OR-budget vraagt om zorgvuldige afweging

OR | 05-06-2024 | OR-scholing & OR-faciliteiten

De organisatie betaalt de kosten die de ondernemingsraad (OR) moet maken om zijn taken uit te voeren. Besluiten OR en bestuurder om de OR ee...

or

Verlaag verloop in OR met exitgesprek

OR | 12-04-2024 | Werkwijze OR

Het werven van nieuwe leden is voor veel ondernemingsraden een uitdaging. Het kan dan ook geen kwaad als een OR ook aandacht besteedt aan he...

or

Neem OR-reglement ook tussentijds onder de loep

OR | 05-02-2024 | Werkwijze OR

Veel ondernemingsraden kijken niet of nauwelijks om naar hun reglement. Pas als de verkiezingstijd nadert, halen ze het OR-reglement weer ui...

or

3 op 10 organisaties met OR-plicht heeft geen OR

OR | 08-01-2024 | Samenstelling van de OR

Slechts 69% van de organisaties die wettelijk verplicht zijn om een OR in te stellen, voldoet aan deze eis. Dit blijkt uit het nalevingsonde...

or

Redelijk budget voor OR-scholing bepalen

OR | 13-12-2023 | OR-scholing & OR-faciliteiten

De ondernemingsraad (OR) kan verschillende strategieën volgen om de OR-scholing naar wens in te vullen. Om tot een invulling te komen waar z...

or

Wat zijn de richtbedragen voor OR-scholing in 2024?

OR | 06-11-2023 | OR-scholing & OR-faciliteiten

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de nieuwe richtbedragen voor OR-scholing bekendgemaakt. Voor een maatwerkcursus voor de hele onderne...

or

Vragen over: de startende OR

OR | 16-10-2023 | Werkwijze OR

Een gloednieuw ingestelde ondernemingsraad (OR) binnen een organisatie of een nieuw verkozen OR heeft een aantal zaken te doen om het OR-wer...

or

Spelregels voor OR-scholing volgens de WOR

OR | 11-10-2023 | OR-scholing & OR-faciliteiten

OR-leden hebben kennis en ervaring nodig om hun OR-taken goed uit te kunnen voeren en om echt meerwaarde te kunnen bieden aan de achterban e...

or

Deskundigheid buiten de deur zoeken

OR | 06-10-2023 | Rechten van de OR

Een ondernemingsraad (OR) krijgt met uiteenlopende en vaak ook heel specialistische zaken te maken en heeft daarvoor niet altijd de benodigd...