Nieuws

or

Wat als leidinggevende OR-lidmaatschap verbiedt?

OR | 24-07-2023 | Werkwijze OR

Sommige leidinggevenden denken dat ze zich overal mee mogen bemoeien, maar er zijn grenzen. Over de beslissing of een werknemer wel of niet...

or

Zo verhoogt de OR de opkomst bij verkiezingen

OR | 05-07-2023 | OR-verkiezingen

Een hoge opkomst bij de OR-verkiezingen is iets waar iedere ondernemingsraad (OR) op hoopt. Maar hoe zorgt de OR ervoor dat voldoende kandid...

or

Inhoud definitief OR-reglement deels wettelijk bepaald

OR | 10-05-2023 | Werkwijze OR

Voor het vaststellen van het OR-reglement gelden een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Naast verp...

or

Medezeggenschap begint met voorlopig OR-reglement

OR | 15-03-2023 | Werkwijze OR

Voordat een bestuurder een ondernemingsraad (OR) instelt, moet er een voorlopig OR-reglement worden opgesteld. In zo’n voorlopig reglement s...

or

OR-stage: dé manier om OR-leden te werven

OR | 27-02-2023 | Samenstelling van de OR

Het is voor ondernemingsraden soms lastig om voldoende kandidaten te vinden voor OR-verkiezingen. Veel werknemers hebben geen goed beeld van...

or

Drie aandachtsgebieden voor nieuwe OR-leden

OR | 20-01-2023 | Werkwijze OR

Als de samenstelling van de OR wijzigt, bijvoorbeeld door een vacature of OR-verkiezingen, is het voor de nieuwe OR-leden zaak dat zij snel...

or

Klachten over de OR? Dit zijn de opties!

OR | 16-12-2022 | Werkwijze OR

Niet alleen de achterban kan ontevreden zijn over het functioneren van de OR, ook de bestuurder, vakbonden en zelfs OR-leden kunnen moeite h...

or

Adviesrecht OR bij werven groep werknemers

OR | 14-12-2022 | Adviesrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft adviesrecht als de bestuurder een groep werknemers wil werven of inhuren. Het inschakelen van veel nieuwe wer...

or

De OR: te veel zetels, te weinig kandidaten

OR | 23-11-2022 | OR-verkiezingen

De zittingstermijn van de OR zit erop, tijd voor nieuwe OR-verkiezingen dus. Helaas is de animo voor een plekje in de medezeggenschap niet b...

or

Uitzendkrachten hebben stem in organisatie

OR | 21-11-2022 | OR-verkiezingen

Veel organisaties hebben werknemers in dienst op basis van uitzendovereenkomsten. Toch mogen uitzendkrachten niet direct stemmen of zichzelf...