Nieuws

or

Mag de OR het aantal zetels aanpassen?

OR | 10-07-2024 | Samenstelling van de OR

De omvang van de ondernemingsraad (OR) hangt onder meer af van de grootte van de organisatie. Een sterke groei of inkrimping van de organisa...

or

De eerste dagen van een nieuw OR-lid

OR | 24-06-2024 | Werkwijze OR

Is een werknemer gekozen tot lid van de ondernemingsraad (OR), dan heeft hij er een functie als vertegenwoordiger bij. Hij gaat overleggen m...

or

Voorkom ongeldige OR-verkiezingen

OR | 17-06-2024 | OR-verkiezingen

Om de paar jaar treedt de hele ondernemingsraad (OR) af. Voor het einde van de zittingstermijn moet de OR verkiezingen organiseren voor een...

or

Overdracht zorgt voor soepele overgang van OR naar OR

OR | 22-05-2024 | OR-verkiezingen

Een ondernemingsraad (OR) wisselt meestal elke drie jaar van samenstelling, al is een andere zittingstermijn ook mogelijk. Een goed overdrac...

or

Tussentijdse vacatures in de OR opvullen

OR | 06-05-2024 | Samenstelling van de OR

Leden van een ondernemingsraad (OR) zetten zich in principe tijdens de hele zittingsperiode in voor de medezeggenschap in hun organisatie. H...

or

OR moet afspiegeling zijn van hele organisatie

OR | 26-02-2024 | OR-verkiezingen

De ondernemingsraad (OR) moet een goede afspiegeling zijn van de hele organisatie. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Een oplossing...

or

Voor drie jaar in de OR, tenzij…

OR | 21-02-2024 | OR-verkiezingen

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat OR-leden in principe voor drie jaar zitting nemen in de ondernemingsraad (OR). In de regel...

or

Neem OR-reglement ook tussentijds onder de loep

OR | 05-02-2024 | Werkwijze OR

Veel ondernemingsraden kijken niet of nauwelijks om naar hun reglement. Pas als de verkiezingstijd nadert, halen ze het OR-reglement weer ui...

or

OR mag OR-verkiezingen niet zomaar uitstellen

OR | 25-09-2023 | OR-verkiezingen

Formeel gezien mag een OR de OR-verkiezingen niet zomaar uitstellen. Zelfs niet als de OR iedereen – dus ook de vakbonden die recht hebben o...

or

Wat als leidinggevende OR-lidmaatschap verbiedt?

OR | 24-07-2023 | Werkwijze OR

Sommige leidinggevenden denken dat ze zich overal mee mogen bemoeien, maar er zijn grenzen. Over de beslissing of een werknemer wel of niet...