Nieuws

or

Vragen over de samenstelling van de ondernemingsraad

OR | 11-07-2022 | Ondernemingsraad

Uit hoeveel leden de ondernemingsraad (OR) bestaat, hangt onder andere af van het aantal werknemers in de organisatie. Voor de grootte en de...

or

Regel tijdig vervanging voor een ziek OR-lid

OR | 27-06-2022 | OR-verkiezingen

Het is onhandig als de ondernemingsraad (OR) voor langere tijd één van zijn leden moet missen. Helaas zijn ziekte, zwangerschapsverlof of (o...

or

Aandachtspunten bij digitale OR-verkiezingen

OR | 08-06-2022 | OR-verkiezingen

Nu veel werknemers gewend zijn om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken, stappen veel ondernemingsraden over op digitale of hybride (deels an...

or

Wat moet in het OR-reglement staan?

OR | 11-04-2022 | Werkwijze OR

Een ondernemingsraad (OR) is verplicht om een reglement op te stellen. In het OR-reglement legt de OR afspraken vast over onder meer zijn we...

or

Het verschil: personenstelsel of lijstenstelsel

OR | 16-03-2022 | OR-verkiezingen

Tijdens de OR-verkiezingen kiezen werknemers de leden van de ondernemingsraad (OR). In het (voorlopig) OR-reglement moet staan volgens welk...

or

Overstappen van PVT naar OR

OR | 29-10-2021 | OR-verkiezingen

Werkgevers met 50 of meer werknemers in dienst zijn wettelijk verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Mogelijk heeft een organ...

or

Wijziging WOR door Verzamelwet SZW 2022

OR | 01-09-2021 | Werkwijze OR

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2022 ingediend bij de Tweede Kamer...

or

Mag de OR het aantal zetels aanpassen?

OR | 26-07-2021 | Reorganisatie

De omvang van de ondernemingsraad (OR) hangt onder meer af van de grootte van de organisatie. Een sterke groei of inkrimping van de organisa...

or

OR stapt per direct op vanwege angstcultuur

OR | 21-07-2021 | Werkwijze OR

Per direct opstappen vanwege de heersende angstcultuur in de organisatie. Het is een noodgreep van de ondernemingsraad (OR) van stoffenfabri...

or

Waar moet OR op letten bij wijzigen OR-reglement?

OR | 14-06-2021 | Werkwijze OR

De ondernemingsraad (OR) doet er verstandig aan om zijn reglement af en toe onder de loep te nemen. Zeker als de omstandigheden in de organi...