Nieuws

f

Beschikbare uren tellen niet mee voor urencriterium

Fiscaal | 27-06-2024 | Ondernemersaftrek

Een ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) mag de uren die hij beschikbaar is voor de onderneming niet meetellen om daarmee aan het uren...

f

Fiscale voordelen voor ondernemers 'missen hun doelen'

Fiscaal | 18-06-2024 | Ondernemersaftrek

De fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting lijken niet hun doel te bereiken, namelijk meer werkgelegenheid en investerin...

f

Zzp'er met één opdrachtgever kan fiscaal risico lopen

Fiscaal | 30-04-2024 | Inkomstenbelasting (IB)

Een aanzienlijk deel van de zzp'ers leunt op één opdrachtgever, zo blijkt uit onderzoek. Dat kan niet alleen penibel worden als die ene opdr...

f

Parttime-zzp'er loopt zelfstandigenaftrek mis

Fiscaal | 19-03-2024 | Ondernemersaftrek

Een parttime-ondernemer die ook nog in loondienst werkte, heeft volgens de rechter geen recht op de zelfstandigenaftrek. Hij had weliswaar g...

f

Maar 36,93% aftrekbaar door aftopping in aangifte IB 2023

Fiscaal | 05-03-2024 | Inkomstenbelasting (IB)

In de jaren voor 2023 is het aftrektarief in de inkomstenbelasting voor bepaalde aftrekposten geleidelijk aan afgetopt. In 2023 is deze oper...

f

Schatting inkomen ondernemer op basis van BTW-aangifte

Fiscaal | 23-01-2024 | Inkomstenbelasting (IB)

Als een ondernemer helemaal geen aangifte inkomstenbelasting doet, mag de inspecteur zich voor de aanslag baseren op de BTW-aangiftes van di...

f

Waar moet IB-ondernemer in 2024 fiscaal rekening mee houden?

Fiscaal | 29-09-2023 | Inkomstenbelasting (IB)

Voor ondernemers die onder de inkomstenbelasting (IB) vallen, zoals zzp’ers, had Prinsjesdag een onverwachte minder leuke verrassing. De mkb...

f

Zelfstandigenaftrek daalt in 2024 naar € 3.750

Fiscaal | 19-09-2023 | Zelfstandigenaftrek

Elke ondernemer voor de inkomstenbelasting die voldoet aan het urencriterium heeft recht op zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost wordt al ja...

f

Uitgebreid fiscaal keuzemenu voor politieke partijen

Fiscaal | 18-08-2023 | Inkomstenbelasting (IB)

Welke van deze fiscale regelingen wilt u afschaffen: de ondernemersaftrek, het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting of de onbelaste...

f

Veel fiscale regelingen achterhaald of niet efficiënt

Fiscaal | 14-07-2023 | Contact met de Belastingdienst

De nu opgeleverde evaluatie van 116 fiscale uitzonderingsregelingen is niet mals. Veel regelingen zijn niet meer nodig, niet effectief, te m...