Nieuws

or

Stappenplan SER helpt OR bij bevorderen diversiteit

OR | 16-05-2022 | Discriminatie

Grote bedrijven zijn sinds 1 januari verplicht om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub-)top van de organisatie meer...

a

Wetswijziging moet drugs- en alcoholtest mogelijk maken

Arbo | 13-05-2022 | Arbowet

Het wetgevingstraject voor meer testen op alcohol of drugs op de werkvloer is weer opgestart. Dat meldt minister Van Gennip van Sociale Zake...

or

Medezeggenschap tijdens en na de verkoop

OR | 13-05-2022 | Adviesrecht

De verkoop van een organisatie is geen eenvoudig besluit. De ondernemingsraad (OR) heeft daarbij de belangrijke taak om de bestuurder te adv...

hr

Werkgever mag mobiele telefoon op werkvloer verbieden

HR | 12-05-2022 | Arbeidsomstandigheden

Een werkgever mag werknemers verbieden om hun mobiele telefoon mee te nemen op de werkvloer. Wel moet het verbod redelijk zijn. Dat laat min...

or

Opleidingsplan helpt OR scholingsrecht te benutten

OR | 11-05-2022 | OR-scholing

OR-leden hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) recht op vijf dagen scholing per jaar. Ondernemingsraden benutten dat scholings...

or

OR heeft instemmingsrecht bij keuze arbodienst

OR | 09-05-2022 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht als de organisatie regelingen gaat wijzigen die betrekking hebben op het ziekteverzuimbeleid...

or

OR moet alert zijn op signalen ongewenst gedrag

OR | 06-05-2022 | PSA

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat 21% van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar te maken heeft gehad me...

or

Hoe worden leden van een centrale OR gekozen?

OR | 04-05-2022 | Centrale ondernemingsraad (COR)

Als de organisatie twee of meer ondernemingsraden telt, kan de bestuurder daarnaast een centrale ondernemingsraad (COR) instellen. De leden...

or

Adviesrecht OR: aankondiging adviesaanvraag

OR | 02-05-2022 | Adviesrecht

Een adviesaanvraag mag niet uit de lucht komen vallen. Tijdens het zogeheten artikel 24-overleg moet de bestuurder de ondernemingsraad (OR)...

or

Recordaantal fusies en overnames in 2021

OR | 29-04-2022 | Adviesrecht

De Sociaal-Economische Raad (SER) ontving in 2021 een recordaantal meldingen van fusies en overnames. Niet altijd werden de Fusiegedragsrege...