Nieuws

fa

Wettelijke uitzondering ontbindingsrecht online aankoop

Financiële administratie | 20-01-2023 | Ondernemingsrecht

Organisaties die online diensten of producten verkopen, hebben wettelijke verplichtingen. Die zijn in het leven geroepen om afnemers te besc...

bv

Volledig digitale oprichting bv in 2023?

Ondernemen | 13-01-2023 | Ondernemingsrecht

Ondernemers die een bv willen oprichten zouden dat op termijn helemaal digitaal moeten kunnen doen. Oorspronkelijk zou dat nu al mogelijk mo...

fa

Geen indexatie kosten griffierechten voor 2023

Financiële administratie | 13-01-2023 | Ondernemingsrecht

In 2023 worden de griffierechten niet geïndexeerd. De bedragen blijven gelijk aan die van 2022. Dit is in lijn met de wens van het kabinet o...

or

Adviesrecht OR: het advies in fasen

OR | 09-01-2023 | Adviesrecht

Als de bestuurder een besluit wil nemen waarover de OR om advies moet vragen, is het essentieel dat hij de OR hier zo vroeg mogelijk bij bet...

bv

Zakelijk contract wijzigen vanwege oorlog in Oekraïne?

Ondernemen | 14-11-2022 | Ondernemingsrecht

Diverse rechters hebben zich inmiddels gebogen over de vraag of de oorlog in Oekraïne genoeg reden is om zakelijke overeenkomsten aan te pas...

bv

Afnemer hoeft eenzijdige prijsverhoging niet te betalen

Ondernemen | 24-10-2022 | Ondernemingsrecht

Een onderneming mag van de rechter niet stoppen met leveren aan een afnemer die een eenzijdig opgelegde prijsverhoging niet betaalt. Na het...

bv

Verlaging kosten griffierechten haalt Troonrede

Ondernemen | 20-09-2022 | Ondernemingsrecht

In de Troonrede die op Prinsjesdag is uitgesproken, is aangegeven dat het kabinet wil werken aan een betere toegang tot het recht. Daarom ga...

bv

Oneerlijke concurrentie van gemeente met sportcomplex

Ondernemen | 05-09-2022 | Ondernemingsrecht

De wet stelt paal en perk aan overheden die commerciële activiteiten willen ontplooien. Dat moet oneerlijke concurrentie met ondernemers voo...

bv

Kabinet wil kosten rechtsgang voor mkb verlagen

Ondernemen | 26-07-2022 | Ondernemingsrecht

Het kabinet wil op termijn het mes zetten in de zogeheten griffierechten. Dit is een bedrag dat betaald moet worden om een procedure bij de...

bv

Opzegverbod bij ziekte geldt ook voor bestuurder

Ondernemen | 27-06-2022 | Ondernemingsrecht

Aandeelhouders hebben de macht om een statutair bestuurder van een bv te ontslaan. Maar net als een reguliere werknemer kan die bestuurder e...