Nieuws

m

Mondeling ontslag? Schriftelijk laten bevestigen!

Management | 23-11-2023 | Ontslag

Een werknemer dient zijn ontslag in, maar heeft enkele dagen later spijt. De baan waarop hij solliciteerde wordt bijvoorbeeld toch niet aang...

m

Goed voorbereid een beoordelingsgesprek voeren

Management | 01-11-2023 | Functioneren en beoordelen

Om het maximale uit een beoordelingsgesprek te halen, moet een leidinggevende zich goed voorbereiden op het gesprek. Hij moet zich vooraf ve...

hr

Zeldzaam ontslag op cumulatiegrond van WAB

HR | 20-10-2023 | Ontslag

Een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is bepaald geen sinecure. Als deze ontslaggro...

m

Emoji-hartjes op WhatsApp seksueel overschrijdend?

Management | 12-10-2023 | Ontslag

Emoji-hartjes via WhatsApp naar een collega sturen: is het een voorbeeld van seksueel grensoverschrijdend gedrag? En maakt het nog uit als d...

or

Rol OR bij het opstellen van een sociaal plan

OR | 02-10-2023 | Adviesrecht

Met een sociaal plan kan een werkgever de gevolgen van een reorganisatie voor werknemers beperken. De werkgever is niet verplicht om de onde...

hr

Compensatie transitievergoeding bij ziekte van de baan

HR | 19-09-2023 | Transitievergoeding

De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte van de werkgever is van de baan. Het blijkt niet haalb...

hr

Wanneer is er precies sprake van werkweigering?

HR | 23-08-2023 | Ontslag op staande voet

Een werkgever mag werknemers redelijke opdrachten geven die zij niet mogen weigeren om uit te voeren. Ook mogen werknemers niet zomaar wegbl...

hr

Ontslag op staande voet na ernstige schending rookbeleid

HR | 08-08-2023 | Ontslag op staande voet

Rookt een werknemer op een plek die door de werkgever is aangemerkt als risicogebied, dan rechtvaardigt dat een ontslag op staande voet. Doe...

m

Mogelijk vergoeding als de functie tóch niet vervalt

Management | 02-08-2023 | Ontslag

Een werkgever kan tot ontslag om bedrijfseconomische redenen overgaan. Plaatst de werkgever binnen een half jaar een vacature voor de werkza...

hr

Wel transitievergoeding na weigeren herplaatsing

HR | 01-08-2023 | Transitievergoeding

Weigert een werknemer herplaatsing in een andere passende functie als zijn eigen functie vervalt, dan behoudt hij wel het recht op de transi...