Nieuws

hr

Recht op WW bij opzegbeding in vaststellingsovereenkomst

HR | 23-05-2024 | Werkloosheidswet (WW)

Als een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding voortijds eindigt met wederzijds goedvinden, heeft de werknemer pas na...

hr

Wat is ontslag volgens de wet over collectieve ontslagen?

HR | 23-04-2024 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Als een werkgever bij een reorganisatie binnen drie maanden 20 of meer werknemers wil ontslaan, moet hij dit schriftelijk melden bij UWV en...

hr

Post over conflict Hamas-Israël leidt tot vergoeding

HR | 08-02-2024 | Ontslag

Het recht op vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. Maar zelfs bij controversiële uitingen van een werknemer doet een werkgever er go...

hr

Ontslagvergoeding hoeft geen transitievergoeding te zijn

HR | 06-01-2024 | Ontslag

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst zal een werknemer vaak een vergoeding meekrijgen. Dit hoeft geen transitievergoeding te zijn....

hr

Maximale transitievergoeding is in 2024 € 94.000

HR | 02-01-2024 | Transitievergoeding

De hoogte van de maximale transitievergoeding is in 2024 € 94.000 óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wett...

hr

Zeldzaam ontslag op cumulatiegrond van WAB

HR | 20-10-2023 | Ontslag

Een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is bepaald geen sinecure. Als deze ontslaggro...

hr

Na eerste ziektejaar volledige focus op tweede spoor

HR | 17-10-2023 | Re-integratie

Het moet voor kleine en middelgrote werkgevers mogelijk worden om na het eerste ziektejaar van een werknemer volledig in te zetten op re-int...

or

Werkgever moet opzegtermijn in acht nemen

OR | 24-03-2023 | OR en arbeidsvoorwaarden

Zowel de werknemer als de werkgever heeft zich bij tussentijdse beëindiging van het arbeidscontract te houden aan een opzegtermijn. De wette...

hr

Maximale transitievergoeding in 2023 naar € 89.000

HR | 29-11-2022 | Transitievergoeding

De hoogte van de maximale transitievergoeding is in 2023 € 89.000 óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wett...

hr

Kledingeis leidt tot eerste ontslag op ‘f-grond’

HR | 03-06-2022 | Discriminatie

De kantonrechter in Utrecht heeft onlangs een arbeidsovereenkomst ontbonden vanwege een ernstig gewetensbezwaar van een werkneemster. Volgen...