Nieuws

a

Psychisch letsel door onterecht ontslag

Arbo | 23-04-2015 | PSA

Als een werkgever een zieke werknemer op staande voet ontslaat, zal de rechter kritisch kijken naar de redenen daarvoor. Hij beoordeelt niet...

bv

Ontslag geoorloofd bij tegensputterende zieke

Ondernemen | 27-03-2015 | Re-integratie

Als uw zieke werknemer niet wil meewerken aan zijn re-integratie, is het in een aantal gevallen mogelijk om de loonbetaling te onderbreken....

a

Ontslag bij slechte inzet voor re-integratie?

Arbo | 23-03-2015 | Re-integratie

Een werkgever mag het loon opschorten van een zieke werknemer die onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. Misschien zou uw organisatie...

hr

Wees helder bij weigerende arbeidsongeschikte

HR | 16-03-2015 | Re-integratie

Weigert een zieke werknemer volledig mee te werken aan zijn re-integratie, dan mag u onder voorwaarden de loonbetaling onderbreken. Ontslag...

or

Diefstal van € 0,50 is reden voor ontslag

OR | 23-01-2015 | Ontslag op staande voet

Stelen is verboden en kan een goede reden zijn voor ontslag op staande voet. Dat geldt ook voor diefstal van iets kleins. Uit een recente re...

s

Ontslag voor illegale werknemer terecht?

Salarisadministratie | 12-12-2014

Stel dat een werknemer een vals identiteitsbewijs afgegeven heeft en later blijkt dat hij niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Dan stopt...

a

Veiligheidsschoenen uit geen reden voor ontslag

Arbo | 12-11-2014

Het is belangrijk dat zowel de werkgevers als de werknemers zich houden aan de arbovoorschriften die gelden op de werkplek. Als een werkneme...

hr

Mag u een illegale werknemer ontslaan?

HR | 22-10-2014

Als een werknemer een vals identiteitsbewijs heeft afgegeven en hij geen Nederlandse nationaliteit blijkt te hebben, kan dit een reden zijn...

a

Uitzonderingen op het opzegverbod bij ziekte

Arbo | 10-09-2014 | Re-integratie

Zieke werknemers mogen in de eerste twee jaren van hun ziekte in principe niet ontslagen worden. Er geldt in die periode namelijk een opzegv...

a

Weigeren keuring kan grond zijn voor ontslag

Arbo | 17-07-2014

Als een werknemer weigert om mee te werken aan een keuring die voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden verplicht is, wat kunt u daar d...