Nieuws

hr

Gebruik subsidie voor taalopleiding werknemers

HR | 12-01-2017 | Opleiding en ontwikkeling

Werkgevers die werknemers een opleiding willen laten volgen om hun taalvaardigheid te verbeteren, kunnen gebruikmaken van de subsidieregelin...

hr

Ervaring sollicitant controleren via register

HR | 20-10-2016 | Opleiding en ontwikkeling

Sinds kort is het Nationaal Register voor Ervaringscertificaten te raadplegen. Bijvoorbeeld door werkgevers die willen controleren of een er...

mt

Leiding krijgt meer ontwikkelingskansen

Management | 10-10-2016 | Opleiding en ontwikkeling

Leidinggevenden vinden dat ze zelf voldoende middelen tot hun beschikking hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Werknemers hebben echter beh...

fa

Permanente educatie accountant wijzigt in 2017

Financiële administratie | 15-09-2016 | Opleiding en ontwikkeling

Accountants die in het boekjaar 2017 wettelijke of vrijwillige controles van de jaarrekening uitvoeren, moeten een nieuwe verplichte cursus...

hr

Werknemers ervaren geen scholingstekort

HR | 06-09-2016 | Opleiding en ontwikkeling

Slechts 5% van de werknemers vindt dat ze een tekort aan kennis en vaardigheden heeft voor het goed kunnen uitoefenen van de functie. Toch w...

a

Versterk arbobeleid met behulp van e-learning

Arbo | 23-06-2016 | Opleiding en ontwikkeling

Nieuwe leervormen kunnen organisaties helpen om werknemers beter te informeren over gezond en veilig werken. Het overheidsplatform gezondenv...

hr

Subsidie voor omscholing naar kansrijk beroep

HR | 20-05-2016 | Opleiding en ontwikkeling

Werkzoekenden kunnen in het komende anderhalf jaar subsidie aanvragen als zij zich willen laten scholen voor een kansrijk beroep. Dit heeft...

hr

Ook brug-WW buiten sectorplannen

HR | 01-04-2016 | Opleiding en ontwikkeling

De Scholingsregeling WW is met ingang van 1 april 2016 verruimd. Hierdoor kan de brug-WW – die een werknemer recht geeft op een WW-uitkering...

mt

Per september bij- en omscholing op maat

Management | 22-02-2016 | Opleiding en ontwikkeling

Per 1 september 2016 kunnen werknemers zich makkelijk laten om- of bijscholen via deeltijdonderwijs. In diverse sectoren starten verschillen...

mt

Vooral hogeropgeleide leert graag naast werk

Management | 15-02-2016 | Opleiding en ontwikkeling

Zo’n 1,6 miljoen Nederlanders volgden in 2014 een opleiding of cursus voor hun werk of privé. Nederland behoort daarmee wat betreft het volg...