Nieuws

hr

Arbeidsmarktplannen gaan vooralsnog door

HR | 12-09-2023 | Arbeidsrecht

Het demissionaire kabinet kan doorwerken aan voorstellen voor het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. De stemming over het controve...

hr

Publicatie van concept Wet meer zekerheid flexwerkers

HR | 11-07-2023 | Arbeidsovereenkomst

Hoewel het kabinet is gevallen, is op internetconsultatie.nl een conceptvoorstel gepubliceerd voor de Wet meer zekerheid flexwerkers. Dit we...

hr

Plannen voor wijzigingen in arbeidswetgeving op een rij

HR | 04-04-2023 | Arbeidsrecht

Het kabinet heeft met vakbonden en werkgeverspartijen overeenstemming bereikt over de uitwerking van voorstellen voor een toekomstbestendige...

hr

Ketenregeling: wachttijd van half jaar naar vijf jaar

HR | 10-03-2023 | Arbeidsovereenkomst

Om ‘permanent tijdelijk werk’ te beperken, wil het kabinet de termijn om de keten van tijdelijke contracten te doorbreken, aanpassen van een...

hr

Geen extra loon voor oproepkracht na afwijzen urenaanbod

HR | 07-02-2023 | Oproepkrachten

Werkgevers zijn verplicht om oproepkrachten na een jaar werk een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Oproepkrachten mogen dat aanbo...

a

Werkgever heeft ook arbozorg voor tijdelijke krachten

Arbo | 22-09-2022 | Arbeidsomstandigheden

De werkgever is wettelijk verplicht de ‘eigen’ werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door het werk. Ook werkenden die niet in loo...

hr

Wat was het personele nieuws tijdens de zomervakantie?

HR | 06-09-2022 | Arbeidsrecht

De zomervakantie is in alle regio's ten einde. Het zou kunnen dat u het nieuws in juli en augustus iets minder goed heeft gevolgd. Om u snel...

hr

Werkgever moet werkdagen oproepkracht vastleggen

HR | 04-08-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Sinds 1 augustus 2022 moeten werkgevers met werknemers met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar arbeidspatroon, zogenoemde referentiedag...

hr

Kabinet kondigt grondige hervorming arbeidsmarkt aan

HR | 06-07-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Minister Van Gennip van SZW heeft in de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ de plannen uiteengezet van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervorm...

hr

Ook nieuw kabinet wil verschil vast en flex verkleinen

HR | 15-12-2021 | Arbeidsovereenkomst

In het Coalitieakkoord 2021-2025 melden de coalitiepartijen dat ze een aantal grote hervormingen in de arbeidsmarkt willen doorvoeren. De pa...