Nieuws

hr

Wijzigingen in ontslagrecht en ketenbepaling gepubliceerd

HR | 10-04-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is openbaar gemaakt voor internetconsultatie. In het concept-wetsvoorstel zijn onder andere de wijziging...

hr

Vragen over: oproepen van oproepkracht met nulurencontract

HR | 20-10-2017 | Oproepkrachten

Voor het nulurencontract van een oproepkracht gelden een aantal bijzondere regels. Zo is in dit type arbeidsovereenkomst niet vastgelegd hoe...

hr

Geen verschijningsplicht meer bij nulurencontract

HR | 10-10-2017 | Oproepkrachten

Oproepkrachten met een nulurencontract zijn straks niet meer verplicht - of minder snel verplicht - om gehoor te geven aan een oproep van de...

a

Flexwerk bedreiging duurzame inzetbaarheid

Arbo | 16-05-2017 | Duurzame inzetbaarheid

Flexkrachten lopen meer gezondheidsrisico’s dan werknemers met een vast contract. Vooral jongere uitzendkrachten en oproepkrachten maken kan...

s

Soms verplicht loon betalen zonder werk

Salarisadministratie | 30-03-2017 | Aangifte loonheffingen

Het normale loon dat werkgevers aan werknemers uitbetalen voor hun verrichte werk, heet loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Er zijn ech...

s

Vakantiedagentoeslag zit soms LIV in de weg

Salarisadministratie | 18-01-2017 | LKV en (jeugd-)LIV

Als de werkgever met een vakantiedagentoeslag voor oproepkrachten werkt, hoeft hij de vakantie-uren niet op te nemen in de aangifte. De werk...

hr

Transitievergoeding bij ziekte of verlof

HR | 17-01-2017 | Transitievergoeding

Een werknemer die ziek is of gebruikmaakt van ouderschapsverlof, ontvangt over deze periode vaak minder loon. Welk loon moet de werkgever da...

hr

WWZ gaat waarschijnlijk op de schop

HR | 08-12-2016 | Arbeidsrecht

Tot de verkiezingen zullen de bepalingen uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet wijzigen, maar daarna kan het allemaal veranderen. Vrijwel...

hr

Aantal oproepkrachten neemt toe ondanks WWZ

HR | 29-09-2016 | Oproepkrachten

Het aantal werknemers met een oproepcontract is de afgelopen jaren flink gestegen. De nieuwe regels voor oproepkrachten uit de Wet werk en z...

hr

Wanneer ZW voor doorwerkende AOW’ers?

HR | 29-02-2016 | AOW

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn sinds 1 januari 2016 ook verzekerd voor de Ziektewet (ZW). In welke omstandi...