Nieuws

s

Bijzondere situaties bij bepalen contractloon

Salarisadministratie | 17-02-2016 | Aangifte loonheffingen

Elke werkgever moet sinds dit jaar in de loonaangifte het contractloon per aangiftetijdvak vermelden. Als er geen vast contractloon is afges...

hr

Wijzigingen in Uitvoeringsregels Ontslag

HR | 16-02-2016 | Ontslag

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de Uitvoeringsregels O...

mt

Berekening transitievergoeding verduidelijkt

Management | 19-10-2015 | Transitievergoeding

Het berekenen van de transitievergoeding is op z’n zachts gezegd een uitdaging. Een technische wijziging in de Regeling looncomponenten en a...

hr

Transitievergoeding oproepkracht berekenen

HR | 14-10-2015 | Transitievergoeding

De Regeling looncomponenten en arbeidsduur is licht gewijzigd. Hierdoor is verduidelijkt hoe u de arbeidsduur moet vaststellen bij berekenin...

mt

Bescherm vakantiekrachten tegen pestgedrag

Management | 13-08-2015 | Oproepkrachten

Het kan geen kwaad om uw vakantiekrachten en stagiairs extra goed in de gaten te houden. Vakantiekrachten, stagiairs en tijdelijke of weeken...

or

Houdt uw OR wel rekening met flexwerkers?

OR | 01-07-2015 | Flexwerkers

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) wil de rol van flexwerkers binnen de medezeggenschap onder de aandacht brengen. Via een kort...

b

Bij vergeten aanzegtermijn betaalt u boete

Non-profit | 17-04-2015 | Arbeidsrecht

Als u een werknemer niet minstens één maand voor het einde van zijn contract schriftelijk laat weten of u het verlengt, bent u hem vanwege d...

hr

Vingerscan voor tijdsregistratie is discutabel

HR | 03-04-2015 | Privacy op het werk

Bij sommige tijdsregistratiesystemen kunt u gebruikmaken van een vingerscan. Zo’n vingerscan is niet onomstreden. Uw organisatie krijgt name...

o

Prikklok met vingerafdruk gevaar voor privacy

Officemanagement | 20-03-2015 | Privacy op het werk

Maakt uw bedrijf gebruik van een prikklok, dan zijn er interessante ontwikkelingen te volgen. Dankzij nieuwe technologie kunnen werknemers h...

bv

Vingerscan werknemers niet zonder bezwaren

Ondernemen | 19-03-2015 | Privacy op het werk

Als de werkzaamheden in uw bv zich lenen voor gebruik van een prikklok, is er mogelijk een interessante ontwikkeling te melden. Onlangs werd...