Nieuws

hr

Ouderschapsverlof alleen wijzigen met zwaarwegende reden

HR | 02-03-2023 | Ouderschapsverlof

Vraagt een werknemer ouderschapsverlof aan, dan mag de werkgever de invulling hiervan alleen wijzigen als hij hiervoor een zwaarwegend bedri...

hr

Ouderschapsverlof kan mee naar nieuwe werkgever

HR | 12-01-2023 | Ouderschapsverlof

Een werknemer die van baan wisselt, mag een resterend deel van zijn ouderschapsverlof meenemen. De nieuwe werkgever kan daarvoor om een verk...

hr

UWV beantwoordt vragen over betaald ouderschapsverlof

HR | 09-12-2022 | Ouderschapsverlof

Op uwv.nl zijn twee antwoorden op veelgestelde vragen over het betaald ouderschapsverlof gepubliceerd. De één gaat over de uitkering voor mi...

hr

Duizenden aanvragen voor uitkering bij ouderschapsverlof

HR | 08-11-2022 | Ouderschapsverlof

Werknemers maken volop gebruik van de mogelijkheid om een uitkering te ontvangen tijdens ouderschapsverlof. In de eerste tien weken van deze...

s

Betaald ouderschapsverlof in aangifte loonheffingen

Salarisadministratie | 29-09-2022 | Aangifte loonheffingen

Een werknemer heeft recht op aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. Tijdens deze verloven ontvangt hij een uitkering van UW...

hr

Wat zijn de regels bij ziekte tijdens ouderschapsverlof?

HR | 13-09-2022 | Ouderschapsverlof

Als een werknemer tijdens het betaald ouderschapsverlof ziek wordt, blijft dit verlof in principe gewoon doorlopen. Dat verduidelijkt UWV in...

s

Stijging minimumloon werkt door in verlofuitkering

Salarisadministratie | 12-09-2022 | Minimumloon

Na de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023, gaat de uitkering van een minimumloonverdiener die aanvullend geboorte- en betaald o...

m

Het verschil tussen geboorte- en ouderschapsverlof

Management | 07-09-2022 | Verlofregelingen

Naast het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof hebben medewerkers ook recht op geboorteverlof en ouderschapsverlof. Het zwangerschapsverl...

hr

Verlofregelingen werknemers rond geboorte kind

HR | 02-08-2022 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Vanaf vandaag hebben werknemers na de geboorte van een kind recht op ouderschapsverlof met uitkering van UWV. Het is niet de enige verlofvor...

hr

Wat staat er in de WBO naast betaald ouderschapsverlof?

HR | 28-06-2022 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO). Naast een uitkering van UWV bij opname van ouderschapsverlof bevat deze...