Nieuws

hr

Werkgever mag geboorteverlof niet weigeren

HR | 27-02-2018 | Geboorteverlof

Als het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof ingaat, mag de werkgever het geboorteverlof niet weigeren. Ook zijn er geen mogelijkhede...

hr

Voorstel voor zes weken betaald ouderschapsverlof

HR | 16-02-2018 | Verlofregelingen

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor enkele aanpassingen in de verlofregelingen die relevant zijn na de geboorte van een kind. Zo mo...

hr

Niet roekeloos vragen naar werknemersgegevens onder AVG

HR | 09-02-2018 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft er waarschijnlijk al het één en ander over gelezen: per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepass...

hr

Werknemer hoeft ouderschapsverlof niet te verantwoorden

HR | 26-01-2018 | Ouderschapsverlof

Werknemers met jonge kinderen hebben het recht om ouderschapsverlof op te nemen. Werkgevers moeten een verzoek om ouderschapsverlof accepter...

hr

Heeft werknemer recht op verlof bij staking van leraren?

HR | 03-10-2017 | Verlofregelingen

Als leraren in het basisonderwijs staken, kunnen werknemers met kinderen hierdoor mogelijk niet naar het werk komen. Hebben zij in zo’n situ...

hr

Ouderschapsverlof onderbreken vanwege zwangerschap

HR | 25-08-2017 | Ouderschapsverlof

Als een werkneemster opnieuw zwanger wordt tijdens haar ouderschapsverlof, dan mag zij haar ouderschapsverlof opschuiven. Tijdens het zwange...

hr

Functie wijzigen tijdens ouderschapsverlof alleen in overleg

HR | 25-07-2017 | Ouderschapsverlof

Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, kan het wenselijk zijn om zijn functie tijdelijk aan te passen. Dit mag echter alleen in onderl...

hr

Kraamverlofsoap gaat door: wetsvoorstel toch uitgesteld

HR | 30-06-2017 | Verlofregelingen

Vorige week besloot de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof weer te behandelen. Gisteren zag een meerderheid i...

hr

Ook bij meerling maar twee dagen kraamverlof

HR | 10-05-2017 | Verlofregelingen

Hoewel vrouwen die zwanger zijn van een meerling wel extra zwangerschapsverlof krijgen, krijgen de kersverse vaders van tweelingen geen extr...

a

Europees plan voor betere balans werk en privé

Arbo | 02-05-2017 | Balans werk-privé

De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd om de ongelijkheid in de verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen te verkleinen....