Nieuws

or

De waarde van het eindejaarsgeschenk voor de achterban

OR | 13-01-2023 | Achterban van de OR

Veel werknemers hebben eind vorig jaar een kerstpakket of eindejaarsgeschenk ontvangen. Omdat dit voor werknemers doorgaans een blijk van wa...

or

Adviesrecht OR: het advies in fasen

OR | 09-01-2023 | Adviesrecht

Als de bestuurder een besluit wil nemen waarover de OR om advies moet vragen, is het essentieel dat hij de OR hier zo vroeg mogelijk bij bet...

or

OR moet aan de slag met signalen werkdruk

OR | 06-01-2023 | Werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft een taak in het tegengaan van werkstress. Als de OR signalen opvangt over werkdruk bij de achterban, moet de...

or

OR kan financiële steun voor achterban stimuleren

OR | 12-12-2022 | Achterban van de OR

Veel werkgevers bieden hun werknemers een helpende hand nu velen door de hoge inflatie in financiële problemen raken. Onderneemt de werkgeve...

or

Wat kan OR doen aan (toren)hoog ziekteverzuim?

OR | 05-12-2022 | Verzuim

Voor het eerst in 20 jaar komt het ziekteverzuim in 2022 uit op ruim 5%. Ook de verzuimduur neemt toe. Dit blijkt uit het Trendrapport Ziekt...

or

Ook minstens 60 OR-uren per jaar voor parttimers

OR | 02-12-2022 | OR-faciliteiten

Een werknemer die zitting neemt in de ondernemingsraad (OR), moet altijd minstens 60 uur per jaar kunnen besteden aan zijn medezeggenschapsw...

or

Eneco wint prijs voor medezeggenschap

OR | 25-11-2022 | Ondernemingsraad

Dit jaar gaat de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur naar NV Eneco. De Drieh...

or

Instemmingsrecht OR: de spelregels

OR | 30-09-2022 | Instemmingsrecht

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht. Dat instemmingsrecht geldt voor het vaststellen, wijzi...

or

OR moet Wet transparante arbeidsvoorwaarden kennen

OR | 16-09-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Sinds 1 augustus 2022 geldt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Voor de OR is het van belang te weten wat deze wijziging...

or

Instemming OR: bedrijfsmaatschappelijk werk

OR | 05-08-2022 | Instemmingsrecht

De bedrijfsmaatschappelijk werker is gespecialiseerd in werkgerelateerde problemen en conflicten. Verandert er binnen de organisatie iets in...