Nieuws

a

Meer arbeidsbeperkten met een baan dankzij inzet jobcoach

Arbo | 26-11-2019 | Participatiewet

Het inzetten van jobcoaches om arbeidsbeperkten te begeleiden naar betaald werk, lijkt succes te hebben. Brancheorganisatie OVAL pleit voor...

s

Werkgevers laten de voordelen van personeelssubsidies liggen

Salarisadministratie | 26-01-2018 | Participatiewet

Door onbekendheid met de mogelijkheden voor loonkostensubsidies en premiekortingen hebben werkgevers veel geld laten liggen. Ook nemen zij d...

hr

T+2-regel Participatiewet definitief afgeschaft

HR | 10-10-2017 | Participatiewet

Werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen en meer gaan verdienen, blijven toch meetellen voor de banenafspraak. De zogen...

s

Loonkostensubsidie ingeruild voor dispensatie: geen LIV!

Salarisadministratie | 10-10-2017 | Participatiewet

De loonkostensubsidie uit de Participatiewet wordt afgeschaft. Loondispensatie komt ervoor in de plaats. Werkgevers krijgen daardoor geen ho...

s

Plannen voor stroomlijnen Participatiewet definitief

Salarisadministratie | 21-11-2016 | Participatiewet

Nu de Eerste Kamer de plannen voor het stroomlijnen van de Participatiewet heeft afgehamerd, komt de forfaitaire loonkostensubsidie per 2017...

s

Kamer akkoord met wijzigingen Participatiewet

Salarisadministratie | 03-11-2016 | Participatiewet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de Participatiewet. De Eerste Kamer is nu aan zet en moet gaan beslissen...

s

Tweede Kamer buigt zich over Participatiewet

Salarisadministratie | 06-07-2016 | Participatiewet

Het wetsvoorstel dat de Participatiewet op een aantal belangrijke punten wijzigt, is ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel regelt onde...

hr

Wat vindt u van versoepeling Participatiewet?

HR | 03-03-2016 | Participatiewet

Tot en met 29 maart 2016 kan iedereen zijn mening geven over een vereenvoudigingsvoorstel voor de Participatiewet. Door de vereenvoudiging w...

hr

Eerste Kamer voor harmonisatie Participatiewet

HR | 23-12-2015 | Participatiewet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet harmonisering instrumenten Participatiewet. Hierdoor geldt vanaf 1 januari 2016 een premiekorting...

hr

Direct in doelgroep na speciaal onderwijs

HR | 17-12-2015 | Participatiewet

Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs worden mogelijk zonder verdere toetsing opgenomen in het doelgroepregister van de banenafsp...