Nieuws

or

AP ondersteunt OR in rol bewaking privacy

OR | 30-04-2021 | Privacy op het werk

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een handreiking gepubliceerd om ondernemingsraden te ondersteunen bij hun rol om de privacy van de...

mt

Tips voor het voeren van het beoordelingsgesprek

Management | 11-12-2019 | Functioneren en beoordelen

Het is weer tijd voor de beoordelingsgesprekken. Tijdens zo’n gesprek beoordeelt u hoe uw medewerker het afgelopen jaar functioneerde. Vaak...

or

Welke invloed heeft OR op de privacy van werknemers?

OR | 09-12-2019 | Instemmingsrecht

Een bestuurder kan niet om de ondernemingsraad (OR) heen als hij een regeling die betrekking heeft op de privacy van werknemers wil invoeren...

hr

Wat als het functioneringsverslag niet wordt ondertekend?

HR | 03-05-2019 | Functioneren en beoordelen

Veel leidinggevenden houden de komende tijd functioneringsgesprekken. Vaak leidt dat tot een functioneringsverslag, dat de werknemer onderte...

s

Werkgeversverklaring opstellen steeds minder vaak nodig

Salarisadministratie | 14-02-2019 | Personeelsdossier

Per 1 januari 2019 accepteren nog meer partijen een UWV-verzekeringsbericht als alternatief voor een werkgeversverklaring van een werknemer...

a

Werkgever moet werknemers voorlichten over arbeidsrisico's

Arbo | 23-11-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werknemers moeten weten wat de risico’s zijn van hun werk en wat zij kunnen doen om deze risico’s te beperken. De werkgever moet de werkneme...

s

Vragen over: invoer achternaam in het personeelssysteem

Salarisadministratie | 22-11-2018 | Personeelsdossier

De invoer van achternamen van werknemers in het salarissysteem kan voor problemen zorgen door spelling of door het gebruik van een aangetrou...

hr

Vragen over: de AVG en het personeelsdossier

HR | 29-06-2018 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Nu de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 van toepassing is geworden, lopen werkgevers vaker tegen bepaalde privac...

or

Laatste aandachtspunten OR voor AVG

OR | 23-05-2018 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Over twee dagen gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Ook de OR heeft te maken met deze Europese privacywet. Een slimme...

hr

Welke rechten hebben werknemers onder de AVG?

HR | 22-05-2018 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – die per 25 mei 2018 van toepassing is – versterkt de privacyrechten van werknemers. Er k...