Nieuws

s

LIV en jeugd-LIV de dupe van plannen pensioenakkoord

Salarisadministratie | 18-06-2019 | LKV en (jeugd-)LIV

Om de kosten te dekken van een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, stelt het wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd voor...

s

Alleen jeugd-LIV over 2019 binnen deze grenzen

Salarisadministratie | 12-06-2019 | LKV en (jeugd-)LIV

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV voor dit jaar zijn onlangs gepubliceerd. Werkgevers krijgen het lage-inkomensvoordeel voor jongere werk...

s

Pensioenakkoord betekent einde voor jeugd-LIV

Salarisadministratie | 07-06-2019 | LKV en (jeugd-)LIV

Het principeakkoord dat het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben gesloten over de hervorming van het pensioenstelsel be...

hr

Subsidie praktijkleren is binnenkort weer aan te vragen

HR | 09-05-2019 | Subsidieregeling praktijkleren

Vanaf 2 juni kunnen organisaties weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. De subsidieregeling moet stimuleren dat...

f

Overgangsregeling voor kosten van monumentenpanden

Fiscaal | 09-05-2019 | Personeelssubsidies

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een overgangsregeling bekendgemaakt voor de kosten van monumentenpanden voor al ee...

s

Loonkostensubsidie straks op de schop?

Salarisadministratie | 06-05-2019 | Personeelssubsidies

Drie wetsvoorstellen moeten de regels rondom de tegemoetkomingen voor het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking vere...

s

LIV mogelijk negatief voor werkgelegenheid

Salarisadministratie | 01-05-2019 | LKV en (jeugd-)LIV

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) zou weleens negatieve effecten kunnen hebben op de werkgelegenheid. Minister Koolmees van Sociale Zaken en W...

a

Werken met een chronische ziekte

Arbo | 30-04-2019 | Personeelssubsidies

Arboprofessionals en werknemers hebben beide behoefte aan een centraal online informatiepunt met specifieke informatie per ziekte. Het infor...

fa

Evaluatierapport WBSO 2011-2017 naar Tweede Kamer

Financiële administratie | 19-04-2019 | Afdrachtvermindering S&O

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland voor het mkb. Onlangs is het...

s

Laatste kans voor correcties LIV en LKV over 2018

Salarisadministratie | 15-04-2019 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers hebben nog maar een paar weken de tijd om hun voorlopige berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-LIV en de loon...