Nieuws

hr

Loket subsidie praktijkleren derde leerweg geopend

HR | 13-01-2022 | Opleiding en ontwikkeling

Tot en met 31 januari 2022 is de eerste van vijf aanvraagrondes voor de subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg geopend. Erkende...

s

LIV afgeschaft per 2025, maar geen LKV jongeren

Salarisadministratie | 15-12-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

In het Coalitieakkoord 2021-2025 geeft het nieuwe kabinet aan dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt afgeschaft per 2025. Er wordt echter...

s

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022 bekend

Salarisadministratie | 09-12-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelij...

a

Werkgevers wijzen op subsidies voor arbovoorzieningen

Arbo | 19-11-2021 | Personeelssubsidies

Investeren in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden kost geld. Organisaties kunnen gelukkig voor veel arbovoorzieningen subsidies aanvrag...

s

Bij overgang van onderneming gaat LKV niet mee

Salarisadministratie | 18-10-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

Bij een overgang van onderneming kan de overnemende onderneming het resterende deel van een loonkostenvoordeel niet meer gebruiken. Dat maak...

s

Onderzoeksresultaten over effectiviteit LKV jongeren

Salarisadministratie | 04-10-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

Als er bij de parameters van het nieuw voorgestelde loonkostenvoordeel (LKV) jongeren iets aan de knoppen wordt gedraaid, zullen daar meer j...

f

Langer lager gebruikelijk loon voor dga van start-up

Fiscaal | 21-09-2021 | Gebruikelijk loon

De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een innovatieve start-up mag ook in 2023 een lager ‘gebruikelijk loon’ hanteren. Het kabinet verle...

f

Aanpassingen in systematiek WBSO

Fiscaal | 21-09-2021 | Afdrachtvermindering S&O

Als organisaties onderzoek doen naar innovaties, kunnen ze via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) een deel van de loonkos...

f

WBSO aanvragen op RVO-portaal wordt makkelijker

Fiscaal | 21-09-2021 | Innovatie

Via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) kunnen organisaties die onderzoek doen naar innovaties een deel van de loonkosten...

hr

Ruim € 900 miljoen beschikbaar voor scholingsbudget STAP

HR | 21-09-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Om mensen te stimuleren zich gedurende hun loopbaan te ontwikkelen, introduceert het demissionaire kabinet in 2022 de subsidieregeling Stimu...