Nieuws

a

Verplichte vertrouwenspersoon weer stapje dichterbij

Arbo | 24-05-2023 | Vertrouwenspersoon

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen....

or

Bestuurder mag OR niet ontbinden

OR | 26-04-2023 | Ondernemingsraad

Als een organisatie de grens van 50 werknemers overschrijdt, is de bestuurder verplicht om een OR in te stellen. Naarmate de organisatie gro...

hr

Wet- en regelgeving voor kinderarbeid gemoderniseerd

HR | 14-04-2023 | Arbeidstijden

Minister Van Gennip van SZW heeft in een Kamerbrief een aantal maatregelen aangekondigd om de wet- en regelgeving voor kinderarbeid te moder...

a

Er is verschil tussen de RI&E en de arbocatalogus

Arbo | 22-03-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers denken soms dat een arbocatalogus niet nodig is omdat zij al een RI&E en plan van aanpak hebben. In de RI&E en het bijbehorende p...

a

Samenwerking belangrijk voor preventiemedewerker

Arbo | 15-03-2023 | Preventiemedewerker

De preventiemedewerker helpt de werkgever bij het uitvoeren van het arbobeleid. Daarvoor moet hij samenwerken met verschillende partijen. Da...

or

Rol OR, PVT en PV bij wijzigingen pensioenregelingen

OR | 01-04-2022 | Pensioenakkoord

Het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen is ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe pensioenregels moeten per 1 januari 2023 in w...

a

Beleid voor alcohol-, drugs- en medicijngebruik op werk

Arbo | 25-03-2022 | Preventie

Werknemers die alcohol, drugs of medicijnen gebruiken, lopen risico van gezondheidsschade, functioneren slechter en kunnen zichzelf en ander...

or

Inperking instemmingsrecht OR en PVT op komst

OR | 26-11-2021 | Instemmingsrecht

In het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen van demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn e...

or

Overstappen van PVT naar OR

OR | 29-10-2021 | OR-verkiezingen

Werkgevers met 50 of meer werknemers in dienst zijn wettelijk verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Mogelijk heeft een organ...

or

Medezeggenschap als aantal werknemers onder de 50 daalt

OR | 01-03-2021 | Reorganisatie

Iedere organisatie die 50 of meer werknemers in dienst heeft, moet een ondernemingsraad (OR) instellen. Maar wat gebeurt er met de OR als di...