Nieuws

or

Geen OR of PVT? Toch inspraak!

OR | 03-07-2024 | Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV)

Organisaties met 50 werknemers of meer moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Ook in kleinere organisaties zonder OR hebben de werknemers...

or

Het adviesrecht van de PV, PVT en OR (artikel 25 WOR)

OR | 12-06-2024 | Adviesrecht

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschap in een organisatie. Brengt de ondernemingsraad (OR) een advi...

or

Nieuw OR-lid: de spelregels van de OR

OR | 13-05-2024 | Rechten van de OR

Een startend OR-lid moet weten wat de spelregels zijn van de OR. De rechten en plichten van zowel de ondernemingsraad (OR) als de bestuurder...

or

Kies de juiste vorm van medezeggenschap

OR | 22-04-2024 | Werkwijze OR

Als een organisatie in de regel meer dan 50 werknemers telt, is het instellen van een ondernemingsraad (OR) wettelijk verplicht. In kleinere...

or

Tips om betrokkenheid te organiseren

OR | 31-01-2024 | Werkwijze OR

In kleinere organisaties is de afstand tussen de bestuurder en de werknemers vaak zo klein dat betrokkenheid van medewerkers als een vanzelf...

or

3 op 10 organisaties met OR-plicht heeft geen OR

OR | 08-01-2024 | Samenstelling van de OR

Slechts 69% van de organisaties die wettelijk verplicht zijn om een OR in te stellen, voldoet aan deze eis. Dit blijkt uit het nalevingsonde...

or

PVT heeft beperkter informatierecht dan OR

OR | 29-11-2023 | Informatierecht

Net als de ondernemingsraad (OR) heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) recht op informatie over haar organisatie. Het informatierecht...

or

Geheimhouding kan helpen om informatie te delen met OR

OR | 21-06-2023 | Informatierecht

In bepaalde gevallen is de bestuurder verplicht om de ondernemingsraad (OR) van informatie te voorzien. In ieder geval als het gaat om een a...

or

Het overeenstemmingsrecht van de OR

OR | 16-06-2023 | Overeenstemmingsrecht

Er zijn een aantal wetten die de ondernemingsraad (OR) het overeenstemmingsrecht toekennen, zoals de Arbeidstijdenwet, de Arbowet en de Wet...

a

Verplichte vertrouwenspersoon weer stapje dichterbij

Arbo | 24-05-2023 | Vertrouwenspersoon

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen....