Nieuws

or

Medezeggenschap als aantal werknemers onder de 50 daalt

OR | 01-03-2021 | Werkwijze OR

Iedere organisatie die 50 of meer werknemers in dienst heeft, moet een ondernemingsraad (OR) instellen. Maar wat gebeurt er met de OR als di...

or

Pensioenadviseur moet rol medezeggenschap goed kennen

OR | 11-12-2020 | OR en pensioen

Het pensioenakkoord dwingt werkgevers om pensioenregelingen te herzien. De werkgever kan daarbij niet om de medezeggenschap heen. Zo heeft d...

m

Functie van de rondvraag in een vergadering

Management | 12-11-2020 | Vergaderen

De vergadering is bijna voorbij, maar dan staat de rondvraag nog op de agenda. Al snel blijken er hele discussies te ontstaan, is er een col...

a

Arbocommissie belangrijke partner voor arbobeleid

Arbo | 23-10-2020 | Ondernemingsraad

Arboprofessionals kunnen bij de uitvoering van het arbobeleid niet om de ondernemingsraad (OR) heen. Toch verloopt het contact niet altijd m...

or

OR heeft instemmingsrecht bij pensioen, PVT en PV niet

OR | 24-06-2020 | Wet toekomst pensioenen

In de hoofdlijnennotie Uitwerking pensioenakkoord staat dat de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de personeelsver...

or

Jongeren hard nodig bij medezeggenschap

OR | 06-05-2020 | Samenstelling van de OR

Jongeren zijn meestal ondervertegenwoordigd in ondernemingsraden. De Sociaal-Economische Raad zet zich in om jongeren te betrekken bij de me...

or

Het adviesrecht van de PV, PVT en OR (artikel 25 WOR)

OR | 24-02-2020 | Adviesrecht

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschap in een organisatie. Brengt de ondernemingsraad (OR) een advi...

or

Hoe ver gaat de invloed van de PVT?

OR | 17-02-2020 | Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV)

In organisaties tot 50 werknemers kan een bestuurder zijn werknemers inspraak geven via een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Soms is het...

or

Geen OR? Toch inspraak!

OR | 07-02-2020 | Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV)

Organisaties met 50 werknemers of meer moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Ook in kleinere organisaties zonder OR hebben de werknemers...

m

Goed voornemen: effectiever vergaderen

Management | 03-01-2020 | Vergaderen

Afvallen, meer sporten, minder drinken, het riekt naar goede voornemens. Doe uw medewerkers een plezier en neem uzelf ook iets goeds voor op...