Nieuws

or

PVT heeft beperkter informatierecht dan OR

OR | 15-03-2017 | Informatierecht

Net als de ondernemingsraad (OR) heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) recht op informatie over haar organisatie. Het informatierecht...

or

SER wil medezeggenschap over pensioen versterken

OR | 30-01-2017 | Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV)

De SER heeft op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en werkgelegenheid een advies uitgebracht om de invloed van werkneme...

or

Nieuwe Arbowet: samenwerking OR en arbodienst

OR | 03-10-2016 | OR en arbeidsomstandigheden

De nieuwe Arbowet – die per 1 januari 2017 ingaat – verplicht arbodiensten om samen te werken met de OR of PVT. Dat gebeurt nu soms vrijwill...

or

Vernieuwde Leidraad PVT is nu beschikbaar

OR | 21-10-2015 | Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV)

De Leidraad personeelsvertegenwoordiging (Leidraad PVT) is vernieuwd. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de nieuwe versie van de Leidra...

or

Opzegverbod OR-lid per 1 juli 2015 aangepast

OR | 04-03-2015 | OR en arbeidsvoorwaarden

Per 1 juli 2015 komt het opzegverbod voor OR-leden te vervallen bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Dat staat in het deel van d...

or

Minder dan 50 werknemers, PVT wil toch een OR

OR | 14-11-2014

Voor een goede naleving van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kan het nodig zijn om een gemeenschappelijke OR in te stellen. Een personee...

or

Zonder verkiezing toch ontslagbescherming

OR | 05-06-2013 | Opzegverboden

Met behulp van een geheime schriftelijke stemming kiezen werknemers de leden van de OR of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Is een OR o...

fa

Flinke daling inkomensgrenzen zorgtoeslag

Financiële administratie | 05-12-2012

De overheid verlaagt vanaf volgend jaar de maximale inkomensgrenzen voor de zorgtoeslag. Hierdoor moet u waarschijnlijk zelf meer gaan betal...

f

Inkomensgrenzen zorgtoeslag flink omlaag

Fiscaal | 29-11-2012

Volgend jaar moet u mogelijk meer zelf gaan betalen aan de kosten voor uw zorgverzekering. De overheid verlaagt namelijk de maximale inkomen...

Eigen risico zorgverzekering naar € 350

18-09-2012 | Prinsjesdag

U moet volgend jaar weer meer bijdragen in de zorgkosten. Het eigen risico voor de zorgverzekering stijgt in 2013 naar € 350 per persoon. Di...