Nieuws

a

Resultaten onderzoek Inspectie SZW ook naar OR

Arbo | 21-12-2018 | Inspectie SZW

Heeft Inspectie SZW onderzoek gedaan in een organisatie, dan moet zij de werkgever zo snel mogelijk inlichten over de resultaten. Ook de ond...

or

Eerste Kamer akkoord met wijziging WOR pensioen kleine organisatie

OR | 17-12-2018 | Pensioen via de werkgever

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Verzamelwet pensioenen 2019. Door de Verzamelwet pensioenen wijzigt de Wet op de ondernemingsraden...

hr

Relevante wetswijzigingen voor HR per 1 januari 2019

HR | 13-12-2018 | Geboorteverlof

Vanaf 2019 wijzigen er een aantal zaken in de wet- en regelgeving voor personeel en arbeid. Werkgevers doen er goed aan daar kennis van te n...

hr

Door WIEG vervalt kraamverlof per 1 januari 2019

HR | 11-12-2018 | Geboorteverlof

Per 1 januari 2019 vervallen de huidige regels voor het kraamverlof en komt hier het geboorteverlof voor in de plaats. Daarnaast wordt de du...

a

Controle door Inspectie SZW meestal niet willekeurig

Arbo | 07-12-2018 | Inspectie SZW

Niet elke organisatie krijgt bezoek van een inspecteur van Inspectie SZW. Er is meestal aanleiding voor. Dat kunnen meldingen zijn van de on...

hr

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel geboorteverlof

HR | 13-11-2018 | Geboorteverlof

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG). Dit betekent dat werknemers hoogstwaarschijnlijk...

a

Werkgever moet bedrijfsarts toegang geven tot de werkplek

Arbo | 13-11-2018 | Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts heeft kennis over beroepsziekten. Ook kan hij een patroon waarnemen in gezondheidsklachten van werknemers die hem bezoeken....

hr

Tweede Kamer geeft extra tijd voor afkoop mini-pensioen

HR | 25-10-2018 | Waardeoverdracht pensioen

Voor mini-pensioenen die zijn ontstaan in 2017 en 2018, gaat voor eventuele afkoop een langere overgangsperiode gelden. Daarvoor is bij de b...

a

Preventiemedewerker steeds meer adviserende rol bij arbobeleid

Arbo | 28-09-2018 | Preventiemedewerker

Sinds de laatste wijziging van de Arbowet hebben preventiemedewerkers nadrukkelijk een rol gekregen als adviseur van werkgever en arbodienst...

a

Update Snelstartgids voor Preventiemedewerkers beschikbaar

Arbo | 06-09-2018 | Preventiemedewerker

Preventiemedewerkers moeten het vak vaak in de praktijk leren. Dat kan nog wel eens lastig zijn. In de geüpdatete Snelstartgids van TNO staa...