Nieuws

a

Beschermende maatregelen tegen tijgermug

Arbo | 11-07-2023 | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Werknemers die buitenwerk doen, moeten niet alleen alert zijn op teken, maar ook op de tijgermug. Die komst steeds vaker voor en kan virusse...

a

Meet zelf geluidsoverlast met een decibelmeter

Arbo | 05-07-2023 | Preventie

Geluidsoverlast is een veelvoorkomend arborisico. Het verstoort in ieder geval de concentratie, maar kan in ergere gevallen zelfs leiden tot...

a

Voorkom hitte-allergie en oververhitting bij werknemers

Arbo | 14-06-2023 | Preventie

Buiten werken bij temperaturen rond de dertig graden kan leiden tot problemen als zonne-allergie en hittestress. Het is goed om de symptomen...

a

Meer risico arbeidsongeval door negeren veiligheidsinstructie

Arbo | 03-05-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Als organisaties over een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie beschikken, zijn de risico’s van het werk bekend. Maar als werknemers...

a

Eenmalig bedrag zorgmedewerkers met long COVID

Arbo | 02-05-2023 | Beroepsziekte

Zorgmedewerkers die door langdurige long-COVID-klachten al twee jaar ziek zijn en arbeidsongeschikt zijn geraakt, krijgen financiële steun....

a

Bomenkompas helpt bij preventie hooikoortsklachten

Arbo | 14-04-2023 | Preventie

Ongeveer 20% van alle Nederlanders heeft last van hooikoorts. De klachten die zij daardoor ervaren kunnen ook op het werk voor hinder zorgen...

a

Werkgevers en werknemers te nonchalant over valgevaar

Arbo | 28-03-2023 | Arbeidsongeval

Vallen van een hoogte staat in de top vijf van ernstige arbeidsongevallen. Vandaar dat de Arbeidsinspectie regelmatig controles uitvoert op...

hr

Uitspraak: werkgever is aansprakelijk voor coronaschade

HR | 03-01-2023 | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De kantonrechter in Amsterdam heeft geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werkneemster opliep door een COVID-...

a

Keuring en onderhoud PBM's verplicht

Arbo | 15-12-2022 | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Werknemers die op hoogte werken, lopen meer risico op het krijgen van een arbeidsongeval. Het gebruik van persoonlijke valbeveiliging is een...

a

Uitzendkracht verdient dezelfde arbozorg als werknemer

Arbo | 17-11-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Eerder dit jaar berichtte de Arbeidsinspectie dat uitzendkrachten bovengemiddeld vaak betrokken zijn bij arbeidsongevallen. Voor de Arbowet...