Nieuws

a

Voor stagiair gelden dezelfde arboregels als voor werknemer

Arbo | 25-08-2020 | Arbowet

Ook al ontvangt een stagiair geen loon en heeft hij geen arbeidsovereenkomst, toch moet hij op het gebied van arbo behandeld worden alsof he...

a

Regels Arbowet bij flexwerkers niet goed nageleefd

Arbo | 13-12-2019 | Flexwerkers

Uit onderzoek van de SER blijkt dat werkgevers de regels uit de Arbowet niet goed naleven als het om flexibele krachten gaat. Zo hebben uitz...

a

Bouwbedrijven overtreden massaal veiligheidsregels

Arbo | 21-11-2019 | Arbeidsomstandigheden

Bouwbedrijven nemen het niet zo nauw met de veiligheidsregels. Dat blijkt uit een inventarisatie van Inspectie SZW. In minder dan twee jaar...

a

Maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie

Arbo | 06-09-2019 | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Het uitvoeren van de maatregelen uit het plan van aanpak bij de RI&E moet gebeuren volgens de arbeidshygiënische strategie. Eerst moet de br...

a

Werknemers beschermen tegen zon en huidkanker

Arbo | 31-05-2019 | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Overmatige en onbeschermde blootstelling aan zonneschijn is de belangrijkste veroorzaker van huidkanker. Omdat ook werknemers die in de buit...

a

Lenteweer kan hooikoortsklachten veroorzaken bij werknemers

Arbo | 26-02-2019

De meeste Nederlanders genieten van het lentezonnetje, maar bij sommigen leiden de voor februari hoge temperaturen tot gesnotter en traanoge...

a

Ministerie SZW publiceert nieuwe lijst kankerverwekkende stoffen

Arbo | 15-01-2019 | Gevaarlijke stoffen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een nieuwe lijst van kankerverwekkende stoffen gepubliceerd. Dit doet het mi...

a

Werkgever moet werknemers voorlichten over arbeidsrisico's

Arbo | 23-11-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werknemers moeten weten wat de risico’s zijn van hun werk en wat zij kunnen doen om deze risico’s te beperken. De werkgever moet de werkneme...

a

Defensie aansprakelijk voor schade door blootstelling chroom-6

Arbo | 05-06-2018 | Beroepsziekte

Onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen dat Defensie aansprakelijk is voor de gezondheidsschade die werknemers opliepen door blootstelling a...

a

Ook boete voor werknemer bij overtreden Arbowet

Arbo | 11-05-2018 | Inspectie SZW

In de Arbowet staan niet alleen verplichtingen voor de werkgever; ook de werknemer heeft wettelijke taken bij het bereiken van gezonde en ve...