Nieuws

s

Controleren van Whk-beschikking 2019 is altijd nodig

Salarisadministratie | 13-12-2018 | Premies werknemersverzekeringen

De premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2019 is onlangs naar alle werkgevers verstuurd. Geen werkgever wil te veel premie betalen, daarom is...

s

Rekenregels en sociale premies: aanpassingen per 2019

Salarisadministratie | 26-11-2018 | Tarieven 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de nieuwe rekenregels per 1 januari 2019 de gevolgen van de aanpassing van het...

s

WAB wil type arbeidsovereenkomst straks op loonstrook

Salarisadministratie | 21-11-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 werkelijkheid wordt, brengt dat extra administratieve rompslomp voor de salarisadministrate...

s

WW-premie flexkrachten straks altijd 5 procentpunten hoger

Salarisadministratie | 15-11-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt goedgekeurd, gaat per 2020 het systeem van WW-premies flink op de schop. Hoe dit in de praktij...

s

Sectorpremies dalen in 2019 en verdwijnen per 2020

Salarisadministratie | 05-11-2018 | Premies werknemersverzekeringen

Voor het vijfde jaar op rij daalt de gemiddelde WW-premie die werkgevers moeten betalen, zo meldt UWV. Dat de sectorpremie in 2019 (fors) da...

s

WAB nu al van invloed op sectorpremies WW voor 2019

Salarisadministratie | 19-10-2018 | Premies werknemersverzekeringen

Als het aan het kabinet ligt, worden de sectorfondsen per 1 januari 2020 opgeheven op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die nu i...

s

Alle verwachte tarieven voor de loonheffingen in 2019

Salarisadministratie | 19-09-2018 | Aangifte loonheffingen

De plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, bevatten al heel wat tarieven die in 2019 moeten gaan gelden. Welke bedragen en percentage...

s

Per direct paal en perk aan opties sectorindeling WW

Salarisadministratie | 02-07-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Met ingang van 29 juni 2018 17:00 uur zijn er drie zaken veranderd rondom de sectorpremie WW. Deze maatregelen zijn een voorbode van de afsc...

s

Nieuw maximumdagloon in rekenregels per 1 juli 2018

Salarisadministratie | 30-05-2018 | Premies werknemersverzekeringen

Per 1 juli 2018 gaat het wettelijk minimumloon omhoog en dat heeft gevolgen voor het maximumdagloon. Ook de nieuwe regels voor het berekenen...

s

Franchise in plaats van maximumpremieloon in de maak?

Salarisadministratie | 14-05-2018 | Personeelssubsidies

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een voorstel van GroenLinks doorgerekend dat als alternatief moet dienen voor het afschaffen van de loon...