Nieuws

a

Wetswijziging moet drugs- en alcoholtest mogelijk maken

Arbo | 13-05-2022 | Arbowet

Het wetgevingstraject voor meer testen op alcohol of drugs op de werkvloer is weer opgestart. Dat meldt minister Van Gennip van Sociale Zake...

a

Basiscontract voor wettelijke minimale eisen aan arbozorg

Arbo | 13-05-2022 | Arbodienst

Werkgevers zijn sinds een paar jaar wettelijk verplicht voor de arbozorg een basiscontract af te sluiten met hun arbodienstverlener. Dit moe...

a

Meer kankerpatiënten door ouderdom en leefstijl

Arbo | 06-05-2022 | Re-integratie

Steeds meer mensen krijgen kanker. Dat is vooral een gevolg van het feit dat mensen ouder worden. En omdat iedereen langer moet doorwerken,...

a

10 jaar Tekenradar: in het groen altijd risico tekenbeet

Arbo | 26-04-2022 | Beroepsziekte

Het RIVM en Wageningen University publiceerden de resultaten van 10 jaar Tekenradar.nl. De score is: ruim 80.000 meldingen van tekenbeten, c...

a

Veel goede redenen voor gratis fruit op de werkvloer

Arbo | 15-04-2022 | Preventie

Een gratis appeltje op de werkvloer levert werkgever én werknemer iets op. Door fruit aan te bieden op de werkvloer, stimuleert de werkgever...

a

Advies bedrijfsarts over preventief gezondheidsbeleid

Arbo | 12-04-2022 | Bedrijfsarts

De bedrijfsarts kan de werkgever ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventiebeleid. Door preventief te werk te gaan, kan de...

a

Wandel Tijdens Je Werkdag: hoofd en lijf in beweging

Arbo | 05-04-2022 | Fysieke arbeidsbelasting

De coronacrisis heeft zelfs de meest verstokte bankzitters aan het wandelen gekregen. Dat moet vooral zo blijven, want langdurig zitten is o...

hr

SER: geen hard wettelijk recht op hybride werken

HR | 01-04-2022 | Hybride werken

In het rapport ‘Hybride werken’ adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) het kabinet om een betere balans te vinden tussen werkgevers- en...

a

Leidraad alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer

Arbo | 01-04-2022 | Preventie

Door de toegenomen aandacht voor leefstijl en preventie van gezondheidsproblemen, kijken bedrijfsartsen en werkgevers anders naar de combina...

a

Beleid voor alcohol-, drugs- en medicijngebruik op werk

Arbo | 25-03-2022 | Preventie

Werknemers die alcohol, drugs of medicijnen gebruiken, lopen risico van gezondheidsschade, functioneren slechter en kunnen zichzelf en ander...