Nieuws

a

Meer risico arbeidsongeval door negeren veiligheidsinstructie

Arbo | 03-05-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Als organisaties over een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie beschikken, zijn de risico’s van het werk bekend. Maar als werknemers...

a

Hulpmiddelen voor bewust omgaan met fysieke belasting

Arbo | 25-04-2023 | Fysieke arbeidsbelasting

Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen voor een veilige werksituatie. De werkgever zorgt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden...

a

Samenwerking belangrijk voor preventiemedewerker

Arbo | 15-03-2023 | Preventiemedewerker

De preventiemedewerker helpt de werkgever bij het uitvoeren van het arbobeleid. Daarvoor moet hij samenwerken met verschillende partijen. Da...

a

Denk ook aan bedrijfshulpverlening bij bedrijfsuitjes

Arbo | 01-03-2023 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Ook al heeft een organisatie goed inzicht in de mogelijke risico's tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, toch zijn er altijd gebeurten...

a

Hoeveel uur heeft preventiemedewerker nodig voor taken?

Arbo | 15-02-2023 | Preventie

Werkgevers zijn verplicht om voor hun personeel een preventiemedewerker aan te stellen. Hoeveel uur de werkgever moet vrijmaken voor de prev...

a

Informeren over arbobeleid via arbojaarverslag

Arbo | 03-11-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het maken van een arbojaarverslag is volgens de Arbowet niet meer verplicht, maar nog steeds wel nuttig. Uit het arbojaarverslag kan blijken...

a

Werkgever moet voor EHBO-doos op werkplek zorgen

Arbo | 28-10-2022 | Arbowet

Zelfs op de meest veilige werkplekken kunnen werknemers vervelende of zelfs gevaarlijke wonden oplopen. Daarom moet uw organisatie minimaal...

a

Werk maken van het plan van aanpak bij de RI&E

Arbo | 09-06-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het plan van aanpak dat bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hoort moet maatregelen bevatten om de risico’s die het werk met zi...

a

Meerjarenplan RI&E zet in op naleving en kwaliteit RI&E

Arbo | 24-05-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het ministerie van SZW heeft een meerjarenplan ontwikkeld om ervoor te zorgen dat meer werkgevers de wettelijke verplichting nakomen om een...

a

Gebruik van arbocatalogus niet verplicht, wel verstandig

Arbo | 21-04-2022 | Preventie

Is er een arbocatalogus beschikbaar, dan is het niet verplicht deze ook te gebruiken. De preventiemedewerker kan het beste eerst kijken of d...