Nieuws

a

Mentale gezondheid werknemers staat onder druk

Arbo | 21-05-2024 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Uit onderzoek van TNO blijkt dat de leeftijd van werknemers invloed kan hebben op hun mentale gezondheid. Maar er blijkt ook uit dat psychos...

a

Meer werknemers verzuimen vanwege incidenten op werk

Arbo | 16-05-2024 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Werknemers bij brandweer en politie hebben het vaakst te maken met incidenten die leiden tot verzuim. Dat blijkt uit de meest recente cijfer...

m

Poortwachter bij onethisch gedrag: een balanceeract

Management | 16-05-2024 | Leidinggeven

Lijnmanagers kunnen onethisch gedrag binnen de organisatie tegengaan door een zekere afstand te bewaren ten opzichte van de bovenste managem...

a

Algoritme als 'manager' risico voor gezondheid werknemer

Arbo | 30-04-2024 | Werkdruk

Het aantal platformwerkers, mensen die via internet worden aangestuurd, is in drie jaar tijd verdubbeld. Dat is zorgelijk, want dit werk hee...

a

Meer werkstress bij jongere werknemers

Arbo | 24-04-2024 | Werkdruk

Uit recente cijfers van arbodiensten en TNO blijkt dat jonge werknemers vaker psychische problemen hebben dan oudere werknemers en vaker las...

or

Bestuurder en OR moeten beide waken voor risico werkdruk

OR | 17-04-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

De bestuurder en de ondernemingsraad (OR) moeten zich allebei inspannen om werkstress bij werknemers tegen te gaan. Werkdruk is één van de m...

a

Veranderingen in Arbowet door Verzamelwet SZW 2025

Arbo | 10-04-2024 | Arbowet

Op dit moment ligt de Verzamelwet SZW 2025 ter internetconsultatie. Dit is een verzameling van kleine wetstechnische en redactionele aanpass...

a

Vrouwen twee keer zo zwaar belast door mantelzorg

Arbo | 04-04-2024 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Dochters voelen zich zwaarder belast door mantelzorg voor (een van beide) ouders dan zonen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau vo...

a

Mentale vitaliteit meten met het Stoplicht Systeem

Arbo | 26-03-2024 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Bij verzuim kunnen problemen spelen op drie gebieden: werk, privé en de persoon zelf. Op alle gebieden moet de werknemer veilig en gezond ku...

hr

Aanpak wangedrag door werkgevers- en werknemersclubs

HR | 22-03-2024 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Zo’n 20% van de werkenden heeft te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag van klanten, collega’s of leidinggevenden. Daarom hebben wer...