Nieuws

hr

Geen loonsanctie na volgen van advies bedrijfsarts

HR | 31-01-2023 | Bedrijfsarts

Een verzekeringsarts van UWV kan achteraf oordelen dat de bedrijfsarts verkeerd heeft geadviseerd over een zieke werknemer. De werkgever moe...

hr

Stop re-integratie niet zomaar na herstel zieke werknemer

HR | 13-01-2023 | Re-integratie

Zelfs als de bedrijfsarts een langdurig zieke werknemer hersteld meldt, doet de werkgever er goed aan de re-integratie-inspanningen niet zom...

hr

Zieke werknemer niet hersteld zonder medisch oordeel

HR | 05-01-2023 | Ziektewet

Zegt een langdurig arbeidsongeschikte werknemer weer te kunnen werken, dan doet de werkgever er goed aan de medische geschiktheid van de wer...

a

Werknemer met chronische ziekte binnenboord houden

Arbo | 04-01-2023 | Re-integratie

Werknemers met een chronische ziekte kunnen moeite hebben met het uitvoeren en volhouden van werk. Daarom moet de werkgever zich inspannen o...

hr

Werknemer en werkgever moeten visie geven op re-integratie

HR | 29-12-2022 | Wet verbetering poortwachter

Mogelijk moeten zieke werknemers en hun werkgevers vanaf 1 juli 2023 hun visie op de re-integratie vastleggen bij het opstellen van het geza...

hr

Hoelang heeft zieke AOW’er recht op loon in 2023?

HR | 27-12-2022 | AOW

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2023. In deze wet is onder meer overgangsrecht geregeld voor de l...

a

Na loonsanctie met frisse moed verder met re-integratie

Arbo | 09-12-2022 | Re-integratie

Werkgevers hebben niet altijd begrip voor de verplichting om twee jaar loon door te betalen bij ziekte. Laat staan als daar door een loonsan...

a

Arbodienst voor ondersteuning verzuimbegeleiding

Arbo | 02-12-2022 | Arbodienst

De arbodienst ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgeve...

a

Werkgever vaker naar bedrijfsarts voor preventieve zorg

Arbo | 24-11-2022 | Bedrijfsarts

De Arbowet schrijft voor dat werkgevers voor de verzuimbegeleiding een bedrijfsarts inschakelen. Maar de bedrijfsarts kan veel meer betekene...

hr

Kabinet wil behandeling wetsvoorstel RIV-toets hervatten

HR | 17-11-2022 | Wet WIA

Het kabinet wil het wetsvoorstel doorzetten dat regelt dat het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer le...