Nieuws

hr

Hoe de werkgever een loonsanctie kan verkorten

HR | 31-12-2019 | Re-integratie

Bij onvoldoende inspanningen voor re-integratie kan UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat de werkgever de werknemer langer loon moe...

a

Re-integratie kankerpatiënten kan beter

Arbo | 02-04-2019 | Re-integratie

Werkgever en bedrijfsarts moeten zich meer inspannen bij de re-integratie van kankerpatiënten. Dit concludeert de Nederlandse Federatie van...

hr

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar?

HR | 15-01-2019 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Onlangs is verduidelijkt welke gegevens van werknemers uw organisatie onder de AVG mag verstrekken aan een verzuimverzekeraar. Dit staat in...

hr

Versoepeling regels loonsanctie en WGA gaat niet door

HR | 11-01-2019 | Re-integratie

In het regeerakkoord kondigde het kabinet aan de kans op een loonsanctie voor eigenrisicodragers weg te nemen. Ook zouden werkgevers per 202...

hr

UWV wijzigt Werkwijzer Poortwachter

HR | 04-01-2019 | Re-integratie

UWV heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter. In deze richtlijn voor re-integratie, waar werkgevers ook hun voord...

a

Verzuimgegevens verwerken volgens de AVG

Arbo | 31-07-2018 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strenge eisen aan de verwerking van gegevens van zieke werknemers. Werkgevers die de...

hr

UWV legt meer loonsancties op voor gebrekkige re-integratie

HR | 19-04-2018 | Re-integratie

UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo’n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier i...

a

Werkgevers wisselen vaak van bedrijfsarts tijdens ziekte

Arbo | 01-03-2018 | Re-integratie

Er gaat veel mis bij de begeleiding van zieke werknemers. Werkgevers zetten bedrijfsartsen onder druk en de taken van de bedrijfsarts worden...

a

Weinig steun werkgever en collega’s voor ex-kankerpatiënten

Arbo | 19-01-2018 | Re-integratie

Werknemers die kankerpatiënt zijn geweest, ondervinden weinig begrip op de werkvloer. Daardoor verloopt de re-integratie moeizaam en verliez...

a

Werknemers na kanker sneller laten re-integreren

Arbo | 30-11-2017 | Re-integratie

Verschillende partijen slaan de handen ineen om werknemers na kanker sneller te laten re-integreren op de werkvloer. De komende twee jaar wo...