Nieuws

a

Chronisch zieke werknemers aan het werk houden

Arbo | 28-02-2024 | Arbeidsbeperking

Werken met een chronische ziekte kan een enorme opgave zijn. Toch is behoud van werk van groot belang voor een werknemer. Niet alleen financ...

hr

Ontslagverzoek mag vóór einde opzegverbod tijdens ziekte

HR | 15-02-2024 | Ontslag

Het opzegverbod tijdens ziekte beschermt zieke werknemers minimaal twee jaar tegen ziektegerelateerd ontslag. Toch mogen werkgevers al vóór...

or

OR heeft instemmingsrecht bij de RI&E

OR | 07-02-2024 | Instemmingsrecht

Werkgevers kunnen niet om de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van hun organisatie heen. Maar ook de ondernemingsraad (O...

a

Melden en diagnosticeren beroepsziekten in de knel

Arbo | 11-01-2024 | Beroepsziekte

Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het aantal meldingen neemt echter...

hr

Wat als een werknemer gewond raakt door vuurwerk?

HR | 28-12-2023 | Arbeidsongeval

Rond oud- en nieuwjaarsdag lopen werknemers een verhoogd risico om het slachtoffer te worden van een vuurwerkongeval. Bij letsel door vuurwe...

hr

Werkgever is verantwoordelijk bij verkeerd advies arts

HR | 19-12-2023 | Wet WIA

Een werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Gaat hij de mist in door een verkeerd advies van...

hr

Gehele loonstop bij weigeren passende arbeid

HR | 13-12-2023 | Re-integratie

Als een werknemer tijdens zijn re-integratie weigert om passende arbeid te verrichten, vervalt zijn gehele loonafspraak. De loonstop geldt d...

a

Nederlandse Kanker Agenda met doelen voor preventie

Arbo | 30-11-2023 | Preventie

Op 27 november 2023 is de eerste Nederlandse Kanker Agenda gelanceerd. Dit initiatief van Het Nederlands Kanker Collectief en andere organis...

hr

Verzuimfraude opsporen met gesprekken en nader onderzoek

HR | 22-11-2023 | Re-integratie

Werkgevers mogen niet zomaar van alles vragen aan een werknemer die opbelt om zich ziek te melden. Daardoor kan het idee ontstaan dat er nu...

a

Toetsingscollege tegen wetsvoorstel re-integratieverplichting

Arbo | 21-11-2023 | Re-integratie

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk vindt het een slecht idee om het wetsvoorstel voor wijziging van de re-integratieverplichting in te die...