Nieuws

hr

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar?

HR | 15-01-2019 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Onlangs is verduidelijkt welke gegevens van werknemers uw organisatie onder de AVG mag verstrekken aan een verzuimverzekeraar. Dit staat in...

hr

Versoepeling regels loonsanctie en WGA gaat niet door

HR | 11-01-2019 | Re-integratie

In het regeerakkoord kondigde het kabinet aan de kans op een loonsanctie voor eigenrisicodragers weg te nemen. Ook zouden werkgevers per 202...

a

Aanpak organisatieklimaat zorgt voor tweederde minder verzuim

Arbo | 10-01-2019 | Re-integratie

De inzet van een methode om het organisatieklimaat in de zorg aan te pakken, leidde tot fors minder verzuim. Direct na inzet van de methode...

hr

UWV wijzigt Werkwijzer Poortwachter

HR | 04-01-2019 | Re-integratie

UWV heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter. In deze richtlijn voor re-integratie, waar werkgevers ook hun voord...

hr

Wat als een werknemer gewond raakt door vuurwerk?

HR | 27-12-2018 | Arbeidsongeval

Rond oud- en nieuwjaarsdag lopen werknemers een verhoogd risico om het slachtoffer te worden van een vuurwerkongeval. Bij letsel door vuurwe...

hr

Werkgever krijgt compensatie voor loondoorbetaling bij ziekte

HR | 21-12-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te...

a

Werkgever moet bedrijfsarts toegang geven tot de werkplek

Arbo | 13-11-2018 | Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts heeft kennis over beroepsziekten. Ook kan hij een patroon waarnemen in gezondheidsklachten van werknemers die hem bezoeken....

a

Vragen over: het recht op een second opinion van de bedrijfsarts

Arbo | 30-10-2018 | Bedrijfsarts

Sinds de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017 hebben werknemers het recht een second opinion aan te vragen bij een tweede bedrijfsarts. D...

hr

Mag werknemer terugkrabbelen na beëindigingsovereenkomst?

HR | 18-10-2018 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Een werknemer heeft bij ontslag met wederzijds goedvinden in principe twee weken de mogelijkheid om zich te bedenken. In een recente zaak wa...

a

Werknemer niet verplicht jaarlijkse griepprik te halen

Arbo | 09-10-2018 | Re-integratie

In oktober en november krijgen zes miljoen mensen een uitnodiging van hun huisarts voor de jaarlijkse griepprik. Ook werkgevers kunnen hun w...